Blog: Onze olieverslaving is de brandstof voor de radicale islam

wildersVoor Geert Wilders met zijn PVV kan het hele Nederlandse (en Europese) milieubeleid worden afgeschaft. Schiphol moet groeien, meer wegen met maar liefst 140 Km per uur, stoppen met de bouw van en subsidies op windmolens, geen inzet op zonne-energie en geen fiscale vergroening. Tegelijk stelt de PVV dat we de islamisering moeten stoppen want de islam is een ‘totalitaire politieke ideologie’. Tot op heden heeft eigenlijk vrijwel niemand de tegenstrijdigheid van Wilders opvatting over onze energievoorziening met die over de islam blootgelegd. Want door afhankelijk te blijven van fossiele brandstoffen stimuleert en subsidieert Wilders juist de radicale islam. Een ingezonden artikel in Trouw.

De meest conservatieve islam – het salafisme – komt namelijk uit het olieproducerende Saoedi-Arabië. In dit land huist de meest onverdraagzame, meest antiwesterse, meest tegen vrouwenrechten en pluralisme gekante stroming binnen de islam. Thomas Friedman heeft in zijn boek ‘The Future is Green’ (2009) goed gedocumenteerd uiteengezet wat de relatie is tussen onze olieverslaving en de radicale islam. Doordat het Westen vanaf de jaren zeventig exponentieel meer olie nodig had verkreeg het Saoedies koninkrijk steeds meer rijkdom. Om onrust onder de conservatieve bevolking te voorkomen ging men steeds voortvarender aan de slag met de evangelisatie van de islamitische wereld. Wereldwijd werden en worden met Saoedisch oliegeld honderden moskeeën en universiteiten gesticht en duizenden koranscholen gebouwd. Dat zag je ook na de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina. De eerste opbouwwerkers die op de stoep stonden waren Saoedies om te beginnen met de bouw van moskeeën. Op al die plekken worden natuurlijk geen gematigde vormen van de islam gepredikt, maar is daar het oerconservatieve geluid van het salafisme te horen. In de negentiende en twintigste eeuw was de mediterrane regio met Cairo, Istanbul, Casablanca en Damascus nog het centrum van een veel zachtmoediger en progressiever islam die ook meer open stond voor andere geloven. Nu is dat zwaartepunt verschoven naar de woestijn, naar het salafisme van Saoedi-Arabië. De Saoedies vertegenwoordigen slechts 1 procent van de wereldwijde moslimpopulatie, maar ze staan in voor 90 procent van de uitgaven van het hele geloof. Nog nooit is zoveel rijkdom toegevallen aan zo’n extreme minderheid binnen een van de grootste godsdiensten ter wereld, met alle gevolgen van dien.

Ook al heeft het Saoedies koningshuis maatregelen getroffen om de meest rabiate jihadistische predikers, godsdienstleraren en jongelui in het gareel te houden, feit blijft dat er nog steeds rijke Saoedies zijn die oliegeld doorsluizen naar allerlei obscure groeperingen. Na de aanslagen van nine-eleven in de Verenigde Staten circuleerden er niet voor niets stickers in dat land met de tekst: “Osama loves your SUV”.  Onze olieverslaving is dus de brandstof voor de radicale islam. Natuurlijk, er komt ook olie uit andere landen. Zo komt een behoorlijk deel van onze geïmporteerde aardolie uit Rusland, met een regiem waar we ook niet mee gezien willen worden. En wat te denken van de aardolie uit Iran, waar men werkt aan een kernwapenprogramma waarmee ze het door Wilders geliefde Israël bedreigen? En vergeet ook niet Nigeria, waar het landschap door Shell onherstelbaar wordt verwoest. Daar is de vermeende horizonvervuiling door windmolens in ons land niets bij.

Maar een groot deel van onze geïmporteerde aardolie komt uit het grootste olieproducerende land: Saoedi-Arabië. En de Saoedies willen niet alleen hun olie exporteren maar liefst ook hun antiwesterse waarden en normen. Voor Geert Wilders staat de islam gelijk aan de radicale islam. Er zijn bij hem geen genuanceerde tinten; hij kent geen gematigde stromingen. De islam staat bij hem gelijk aan een totalitaire politieke ideologie, zoals hij zelf zegt. Juist hij zou zich dus moeten keren tegen de bron van dat kwaad: het salafisme. Maar door onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen stimuleert hij juist zelf deze door hem verfoeide ideologie. Zijn energiebeleid komt eigenlijk op het volgende neer: ‘Voer de vraag naar olie maximaal op, beperk de eigen productie tot een minimum en compenseer het verschil door zoveel mogelijk te kopen van de mensen die ons het meest haten. Als hij slim is, probeert hij echter snel af te komen van onze olieverslaving. Geen geld meer naar de Saoedies of de Iraniërs. Kiezen dus voor gezonde Hollandse wind, zon en biogas. Daar is nog genoeg van; in onbeperkte hoeveelheden. Eigen duurzame energie eerst dus, om het maar eens in Wilders-termen te zeggen. Geen steun meer aan de Verenigde Arabische Emiraten maar meehelpen om Nederland met decentrale duurzame energieprojecten te laten ontwikkelen tot de Verenigde Nederlandse Emiraten. Als Wilders af wil van de radicale islam dan dient hij dus eigenlijk de milieuagenda van GroenLinks te omarmen. Wilders is pas een echt dappere strijder voor de Westerse liberale vrijheid als hij zich tegelijk ontpopt tot een op energiebesparing gebrande milieuactivist.

Jan van der Meer
Voor GroenLinks wethouder in Nijmegen voor Klimaat & Energie