‘Lange tunnel onder Nijmeegse singels zinloos’

trajanuspleinEen lange tunnel onder de Nijmeegse singels en het Keizer Karelplein vergroot de verkeerscapaciteit van deze route alleen als tegelijk de Waalbrug verbreed wordt. De huidige brug kan nauwelijks méér auto’s verwerken. Alleen de aanleg van zo’n singeltunnel is daarom niet effectief, stelt het ingenieursbureau Haskoning.

Kleinere tunnels bij de singels kunnen mogelijk bijdragen aan een betrouwbaardere doorstroming. Het gaat dan om tunnels voor het beter afwikkelen van verkeersstromen linksaf. Die bewegingen zijn nu ’tijdvreters’. Ze zorgen voor veel oponthoud.

Met korte tunnels vanaf het Traianusplein naar de Nieuwe Ubbergseweg (richting Duitsland), linksaf van de Oranjesingel naar de Prins Bernhardstraat en linksaf naar de Van der Brugghenstraat zou het verkeer soepeler kunnen doorstromen, denkt Haskoning. Bovengronds wordt het straatbeeld rustiger. Fietsers en voetgangers kunnen dan gemakkelijker oversteken.

De singels worden bovendien minder kwetsbaar voor verstoringen. De korte tunnels bieden verder kansen voor verbetering van de uitstraling van de monumentale singels. Toch adviseert Haskoning, die de tunnelopties op verzoek van de gemeente bestudeerde, niet dat Nijmegen die tunnels nu snel moet aanleggen. De kosten zijn namelijk enorm.

Haskoning wijst er met nadruk op dat de nieuwe stadsbrug straks al veel verkeersproblemen bij de singels zal oplossen.

‘Tunnel in rondweg West is beter’
Verschillende Nijmeegse partijen (CDA, VVD, D66) pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor tun­nels onder en bij de Oranje- en Ca­nisiussingel. Volgens ingenieur Leon Leferink van Haskoning denken zij nog te zeer vanuit de bestaande situatie met slechts één Waalbrug. „ Als er straks in 2013 twee stadsbruggen liggen, zal het verkeer zich beter spreiden. Vanaf de nieuwe stads­brug komt er een rondweg voor de stad bij.”

Hij denkt dat het verstandiger is om juist voor die nieuwe door­gaande route in Nijmegen-West en Zuid na te denken over de aan­leg van tunnels bij kruisingen.’ Leferink adviseert geen overhaaste besluiten te nemen over de bouw van tunnels. „Omdat we nog geen exact zicht hebben op wat die twee stadsbruggen straks samen gaan betekenen.”

Hij waarschuwt ervoor dat ieder­een ook moet beseffen dat een tun­nel onder de singels ook weer een aanzuigende werking kan hebben op het verkeer. De betrouwbare be­reikbaarheid kan daardoor weer onder druk komen te staan.

De aanleg van een lange tunnel on­der de singels van brug tot Keizer Karelplein zal het klassieke profiel bovendien ingrijpend aantasten. „Er is een lange aanloop nodig naar de tunnel. Ook is erg veel ruimte nodig voor hellingbanen en stroken voor afslaand verkeer. De uitwisseling van het verkeer, boven- en benedengronds zorgt voor een enorme drukte . De paral­lelwegen zullen hiervoor mede in­gezet moeten worden.”

Bron: De Gelderlander