Lean and Green Award voor Nijmegen

binnenstadservicenlNijmegen is winnaar van de Lean and Green Award 2010. De gemeente heeft de award gekregen voor haar inspanningen op het gebied van duurzame mobiliteit. Nijmegen heeft aangetoond in staat te zijn om 20 procent minder CO2 uit te stoten in 2012 ten opzichte van 2007. Nijmegen is de eerste gemeente die de Lean and Green Award ontvangt. Tot dit jaar werd de award alleen uitgereikt aan bedrijven.

De award geldt als beloning voor de inspanningen en plannen van Nijmegen op het gebied van verduurzaming van het stedelijk vervoer. In het recente verleden initieerde en ondersteunde de gemeente duurzame projecten op het gebied van stedelijke distributie, waaronder Combipakt (bundeling van pakketten op bedrijventerrein TPN-WEST), LinX van Cornelissen Transport (duurzame bevoorrading van supermarkten) en Binnenstadservice  (milieuvriendelijke belevering van 140 winkels in de binnenstad).

Ook kent de regio Nijmegen al meerdere koploper bedrijven die dezelfde doelstelling nastreven in hun bedrijf, zoals BCTN, Cornelissen, CRH Roofing Materials, HSF.

Nijmegen ziet bovenstaande projecten en bedrijven als een eerste stap in het streven om in 2012 20 procent CO2-reductie te realiseren. De komende jaren wordt het aantal maatregelen dat gericht is op verduurzaming dan ook uitgebreid. De gemeente werkt bijvoorbeeld aan verschoning van het eigen wagenpark, duurzaam aanbesteden en hoogwaardig openbaar vervoer. Deze en andere energiebesparende maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat de gemeentelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal is.

Daarnaast stimuleert Nijmegen de ontwikkeling en inzet van alternatieve brandstoffen (groen gas, groene stroom) bij bedrijven en particulieren. Nijmegen heeft zich daarbij voorgenomen in de nabije toekomst een beloningssystematiek uit te werken voor bedrijven die hun distributie duurzaam invullen.

Gekoppeld aan de toekenning van de Lean and Green Award is de titel ‘koploper’; Nijmegen vervult als winnaar van de award een voorbeeldfunctie. De gemeente werkt samen met andere steden, kennisinstellingen en netwerk- en belangenorganisaties om tot een duurzame mobiliteit te komen.

De Lean and Green Award is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen het ministerie van Verkeer en Waterstaat) en wordt uitgevoerd door Connekt. Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden die werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.

Het ministerie ondersteunt zo 250 koploper bedrijven die minimaal 20 procent Co2 reductie realiseren in 2012 en tegelijk hun winstgevendheid weten te vergroten.