Meander Vrijeschool Nijmegen opent eigen ‘zonnecentrale’

zon-blijMeander Vrijeschool voor basisonderwijs Nijmegen aan de Groesbeekseweg opent donderdag haar eigen ‘zonnecentrale’: 70 zonnepanelen op het schooldak. Naar een idee van een groep ouders, betaald uit schoolactiviteiten en door creatieve samenwerking met de Zevenheuvelenloop en andere sponsoren, en een bijdrage van de gemeente Nijmegen. De zonnecentrale maakt deel uit van de plannen van de school om energieneutraal te worden. Een mooi voorbeeld in het kader van Power2Nijmegen, waarin burgers en bedrijven werken aan plannen voor een energieneutrale stad in 2045. 

Het idee voor zonne-energie kwam van een groep ouders. De school heeft haar zonnepanelen vervolgens op originele wijze gefinancierd. Meander en de stichting Zevenheuvelenloop kennen elkaar omdat de school haar gebouw ter beschikking stelt aan de 7H-Kidsrun en stroom levert aan het evenement. De Zevenheuvelenloop verduurzaamt het loopevenement door deelnemers die met de auto komen (in plaats van met het gereduceerde treinkaartje) een vervoerstoeslag te laten betalen van 5 euro. De stichting besteedt de 25.000 euro die dat jaarlijks oplevert aan (lokale) projecten die duurzaam met energie om gaan. En daar kwam Meander in beeld: de school kreeg een donatie van 15.000 euro. De school heeft verder sponsorgeld bijeengebracht met schoolactiviteiten waaronder de Run-4-Sun-loop die 5000 euro opbracht en een herfstmarkt die 3000 euro opleverde, en ‘leerondernemingen’ van de klassen 2, 3 en 4. De gemeente Nijmegen subsidieerde het plan met 10.000 euro. 

Meander wekt gedurende 30 jaar met de 70 zonnepanelen voor ongeveer 3000 euro per jaar energie op. Groene energieleverancier en sponsor Greenchoice neemt die stroom voor dezelfde prijs af (en levert in minder zonnige tijden ook stroom voor die prijs). In haar streven naar energieneutraliteit wil de school ook het totale energieverbruik terugdringen. Momenteel studeren twee HAN-Studenten af op een energiescan van de school, waaruit een overzicht van energiebesparingsmaatregelen moet voortkomen. Meander besteedt veel aandacht aan een duurzame omgeving en ‘duurzaam leren’ voor haar leerlingen, bijvoorbeeld met een groen speelplein, de ‘boerderijschool’ en een duurzame bedrijfsvoering.

Dit project van Meander lijkt op het Solar Schools-initiatief dat onder andere in de VS, Australië en Engeland wordt uitgevoerd. Het idee achter een ‘solar school’ is dat de school zonnepanelen plaatst die niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook een leerdoel hebben: kinderen komen al op jonge leeftijd met klimaatverandering en duurzame energie in aanraking. De panelen worden gefinancierd door ‘crowdfunding’: financiering door verschillende partijen in het netwerk van de school (bijvoorbeeld ouderbijdragen, opbrengsten van schoolactiviteiten en sponsorgelden en donaties van maatschappelijke partners).

De gemeente Nijmegen hoopt dat dit initiatief andere scholen, organisaties en bedrijven inspireert om op innovatieve wijze aan verduurzaming en energieneutraliteit van het eigen gebouw te werken. In het project Power2Nijmegen werken inmiddels ruim 160 mensen en 9 werkgroepen aan ideeën voor energiebesparing en –opwekking, zodat Nijmegen in 2045 energieneutraal kan zijn.