Blog: Middeninkomens komen in de kou te staan

tehuur_819577dDe Woonbond heeft veel klachten binnengekregen van woningzoekenden die geen huis meer kunnen huren. Ze verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning. Woningcorporaties moeten door Europese regelgeving sinds januari 90 procent van hun woningen verhuren aan mensen die minder verdienen dan 33.614 euro per jaar. In Nijmegen werken we samen met corporaties aan een oplossing maar het Rijk zou de inkomensgrens moeten verhogen.

De klachten die de Woonbond krijgt, komen onder anderen van starters die te weinig verdienen om een koopwoning te kunnen aanschaffen, maar meer verdienen dan de 33.614 euro. Ook veel ouderen die boven de inkomensgrens zitten en willen verhuizen naar een senioren- of aanleunwoning zitten klem. Een andere groep gedupeerden bestaat uit mensen die al jaren staan ingeschreven bij een corporatie, maar nu hun inschrijvingsrechten verliezen omdat ze te veel verdienen.

De middeninkomens staan met dit Rijksbeleid in de kou. Ze vallen tussen huurwal en koopschip. Ze hebben teveel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Ze zijn aangewezen op hogere huren of goedkope koopwoningen. En daar hebben we er maar weinig van in Nijmegen. De verkoop van corporatiewoningen kan overigens enige soelaas bieden, want dit zijn vaak goedkope woningen.

De corporaties kunnen moeilijk in het gat springen van duurdere huurwoningen. Indien ze woningen willen neerzetten boven de liberalisatiegrens (650 per maand) vallen deze niet onder de WSW-borging, waardoor ze geen leningen met goedkope rente kunnen aantrekken. Dat betekent dat ze commerciële leningen moeten afsluiten. Volgens de woningcorporoaties kunnen ze om die reden alleen weer woningen bouwen van meer dan 800 euro per maand. Dus niets tussen 650 en 800. Maar een huur van 800 per maand is schrikbarend hoog voor middeninkomens (en bovendien moeten corporaties wel kwaliteit bieden voor die 800 en dat betekent ruimere woningen). De marktpartijen die dit alles bij Europa hebben aangekaart zouden in het gat moeten springen, maar zij zitten met dezelfde rendementsproblemen. Dus kortom, de commerciële partijen hebben die Europese regelgeving voor elkaar gekregen en vervolgens doen ze zelf weinig aan het ontstane probleem voor de middeninkomens.

Talis is de enige corporatie in Nijmegen die de regels negeert. Dus middeninkomens kunnen voor een sociale huurwoning terecht bij Talis. Samen met de corporaties hebben we afgesproken dat we dit goed blijven volgen. Hoeveel middeninkomens extra komen bij Talis terecht? Hoeveel moeten er worden geweigerd bij de andere corporaties? Etc. Indien de gevolgen dramatisch zijn zullen we een gezamenlijke brandbrief sturen naar minister Donner.

Mogelijke oplossingen voor middeninkomens in Nijmegen:
1. Huren bij Talis;
2. Kopen van een goedkope koopwoning van o.a. corporaties (evt. via maatschappelijk gebonden eigendom zoals Slimmer kopen en Koopgarant);
3. Je eigen goedkope koopwoning bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de Waalsprong

Op basis van een motie van D66 zijn we nog bezig om te bekijken of we het systeem van Huur op Maat kunnen introduceren in Nijmegen.  Met dit systeem gaat de huur omhoog (of omlaag) in verhouding tot het inkomen van de huurder. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor middeninkomens die een sociale huurwoning willen betrekken. We zijn nog in overleg met het Ministerie en de woningcorporaties voor een daadwerkelijk experiment hiermee in Nijmegen.

De Woonbond heeft overigens een digitaal meldpunt geopend waar mensen en ook corporaties terecht kunnen met hun klachten. De bond wil met alle klachten ook naar minister Donner stappen, om zo duidelijk te maken dat hij de inkomensgrens in Brussel opnieuw ter discussie moet stellen. De Woonbond pleit voor een verhoging van de inkomensgrens naar 43.000 euro, zodat meer mensen met een middeninkomen een woning kunnen huren.