Mogelijk ‘multimedia’ bioscoop in de Waalsprong

cinemecDe gemeente Nijmegen en CineMec Ede hebben vandaag een intentieovereenkomst gesloten om een multimedia center te realiseren in park De Waaijer in de Waalsprong. Komende maanden onderzoeken beide partijen of deze ‘bioscoop-plus’ haalbaar is en past in het gebied. Met het ondertekenen van de overeenkomst spreken zowel het college van B&W als de directie van CineMec hun intentie uit deze bijzondere voorziening in de Waalsprong mogelijk te maken.

In het noordelijk deel van park De Waaijer (voorheen: Landschapszone) is ruimte voor recreatie- en vrijetijdsvoorzieningen. CineMec Ede heeft zich als bedrijf gemeld met het plan om hier een multimedia center te bouwen en te exploiteren. Dit omvat behalve diverse bioscoopzalen ook vernieuwende vormen van audiovisuele informatie en vermaak. Daarnaast komen er vergaderruimtes en horeca. Ook (wetenschappelijke) congressen vinden bij CineMec vernieuwende audiovisuele mogelijkheden.

CineMec is bekend van het bioscoopcomplex met de rode dozen in de geluidswal langs de A12 bij Ede. Streven is om in de Waalsprong een duurzaam gebouw met een vergelijkbare architectuur te bouwen. De gemeente Nijmegen heeft de grond van de beoogde locatie in eigendom. Komende periode zal benut worden om mogelijke grondverkoop, de wenselijke grootte van het complex, beeldkwaliteit, het programma, infrastructuur en parkeren, en andere randvoorwaarden verder te onderzoeken.

Nijmegen heeft in verhouding tot het aantal inwoners weinig bioscopen. Het initiatief van CineMec vergroot en vernieuwt het bioscoopaanbod voor bewoners van de Waalsprong, overig Nijmegen en voor de regio.

Het bioscoopcomplex kan naar verwachting gebouwd worden als de eerste fase van de zandwinning in de plassen gereed is. Dit is volgens planning in 2015.

De Waaijer is het toekomstige plassengebied in de Waalsprong, waarin groen en water een natuurlijke omgeving bieden voor recreatie en als uitloopgebied. In het noordelijke deel is ruimte voor diverse voorzieningen, die bereikbaar zijn via de oostelijke afslag van de Ovatonde. Afgelopen maand is de zandwinning in de Lentse Plas gestart.