Nieuw groen Dominicus College: leerzaam, mooi en nuttig

dominicusHet terrein voor de hoofdingang van het Dominicus College aan de Energieweg in Nijmegen is geheel vernieuwd. Leerlingen van de school hebben het park ontworpen in samenwerking met leraren van het Dominicus College, bewonerscommissie Dominicushof, het Milieu Educatie Centrum, landschapsarchitectenbureau Poelmans Reesink en de gemeente Nijmegen. Wethouder milieu Jan van der Meer opent op 7 december het park in het bijzijn van alle betrokken partijen.

Verbindend leren was een van de doelen die het Dominicus College stelde bij aanvang van het groenproject. Het Dominicus College meent dat leerlingen de theorie beter en sneller begrijpen door er in de praktijk meer aan de slag te gaan. Daarnaast worden leerlingen zich in deze opzet meer bewust van maatschappelijke thema’s.

Het groenproject heeft de doelen gemeen met het gemeentelijke project ‘Nieuw Groen voor Oud West’. Dit project is erop gericht inwoners van Nijmegen bewuster te maken van het belang van groen voor een fraaiere en schonere leefomgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich gezonder voelen in een groene omgeving. Daarnaast draagt een groene omgeving bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.

Het groenproject past in de filosofie van het Dominicus College; de school neemt verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar leerlingen en omwonenden. Het Dominicus College neemt deel aan het project Gezonde School, in samenwerking met de GGD.

Ter gelegenheid van de opening op 7 december planten rector Ed Peters en wethouder Jan van der Meer met leerlingen van het Dominicus College voor de school een kastanjeboom.