Nieuwe fase voor Nijmeegs Energie Convenant: NEC 2.0

NECgaatvoormilieuwinstOp donderdag 11 april ondertekenen negentien grote Nijmeegse bedrijven en instellingen het convenant ‘Nijmeegs Energie Convenant 2.0’. Met de ondertekening van dit convenant beloven de partijen om de uitstoot van CO2 in de eigen bedrijfsvoering stevig terug te dringen. Gezamenlijk willen de bedrijven en instellingen van Nijmegen een stad maken die op kop loopt met de vermindering van CO2-uitstoot en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering.

Het eerste Nijmeegs Energie Convenant, in 2008 een initiatief van de gemeente Nijmegen en Royal Haskoning, streefde ernaar om de gezamenlijke uitstoot van CO2 van de 16 deelnemers over een periode van drie jaar met negen procent te verminderen. Die doelstelling is ruim gehaald. Sommige deelnemers bereikten zelfs een besparing van tientallen procenten. Dit bereiken zij onder andere door energiezuinig te werken, het wagenpark zuiniger te maken en te investeren in nieuwe technieken. Het resultaat, 905 duizend ton CO2, staat gelijk aan het totale jaarlijkse energieverbruik (gas en elektra) van zo’n 181.000 woningen. Dit initiatief liep tot september 2011.

Eind 2011 hebben Alewijnse, de ARN en Royal Haskoning samen met de Maatschappij voor Nijverheid en Handel het initiatief genomen een vervolg te geven aan het NEC. Het merendeel van de deelnemers van het eerste uur wilde doorgaan met het terugdringen van de CO2-uitstoot en het delen van kennis en ervaringen op dit gebied. Zij hebben in 2012 deze doorstart voorbereid en vervolgens financiering gezocht en een aantal nieuwe deelnemers geworven. Deze deelnemers sluiten zich met de ondertekening van het nieuwe convenant aan, waarna het NEC verder gaat als ‘NEC 2.0’.

De nieuwe deelnemers zullen zich inspannen om de komende drie jaar hun CO2-uitstoot ook met negen procent te verminderen. De andere deelnemers streven in die periode naar een verdere vermindering van hun uitstoot door diverse maatregelen. Aan het begin van de periode van drie jaar zal er bij de nieuwe deelnemers een footprint gemaakt worden, zodat duidelijk wordt hoeveel CO2 er met hun activiteiten geproduceerd wordt en hoe deze uitstoot kan worden teruggebracht.

Na afloop van de periode van drie jaar krijgen alle deelnemers een eind-audit, waarmee duidelijk wordt in hoeverre ze hun CO2-uitstoot daadwerkelijk hebben teruggebracht.

De deelnemers aan NEC 2.0 zijn:

Alewijnse, ARN, Dar, Dominicus College, DURA Vermeer, GDF SUEZ, Gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Het Groene Hert, Lamers High Tech Systems, NXP Semiconductors, Rabobank Rijk van Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, Royal HaskoningDHV, Scandic Sanadome, Stichting DE 4DAAGSE, Stichting Vierdaagsefeesten, Stichting Zevenheuvelenloop en UMC St Radboud.

Het NEC 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Nijmeegs Ondernemersfonds.