Nieuwe opzet voor windmolens langs de A15

wintturbineEr komt een nieuw bestemmingsplan voor het gebied aan de noordrand van Nijmegen. Het plan moet de komst van een windpark ten zuiden van de A15 mogelijk maken. Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan doorloopt de gemeente opnieuw een MER-procedure. De gemeente hecht eraan dat Nijmeegse burgers en bedrijven aan de windturbines kunnen meedoen.

Plannen voor een windmolenpark op het Nijmeegse deel langs de A15 stammen al van 2005. Begin 2012 haalde de Raad van State echter een streep door de plannen; de opgestelde MER-rapportage had volgens de Raad onder een andere titel en via een andere procedure vastgesteld moeten worden.

Het besluit was een teleurstelling voor Nijmegen, maar bood de gemeente ook de kans om in een aangepast plan uit te gaan van een nieuwe generatie windturbines, die groter, efficiƫnter en stiller zijn.

Bovendien gaf de uitspraak van de Raad van State de gemeente de gelegenheid te bekijken hoe Nijmeegse burgers en bedrijven bij de realisatie van het windpark betrokken kunnen worden; uit contacten met de Gelderse Milieu en Natuurfederatie en uit ervaringen van Power2Nijmegen is gebleken dat in Nijmegen de maatschappelijke behoefte bestaat om aan windturbines mee te doen. Burgers en bedrijven kunnen straks mogelijk aandelen kopen in de Nijmeegse windmolens. Ook de bewoners in de buurt van de het toekomstige windpark worden nadrukkelijk bij de plannen betrokken.

Naar verwachting wordt het windpark medio 2016 opgeleverd. Het aantal windturbines is nog niet bekend. Op het Nijmeegs deel is plek voor maximaal vijf windmolens.

Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn, zelfvoorzienend. Daartoe moet Nijmegen 50 procent minder energie gebruiken en de rest van de energie uit duurzame bronnen opwekken. Binnen Power2Nijmegen worden andere Nijmeegse potentiƫle locaties voor windenergie verder onderzocht.