Nijmeegse bedrijven en instellingen besparen ruim twintig procent CO2 in drie jaar tijd

ton-co216 vooraanstaande Nijmeegse bedrijven en instellingen, verenigd in het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) hebben de afgelopen drie jaar fors bespaard op energie en uitstoot van broeikasgassen. Dit deden zij onder andere door energiezuinig te werken, het wagenpark zuiniger te maken en te investeren in nieuwe technieken. Het resultaat, 905 duizend ton CO2, staat gelijk aan het totale jaarlijkse energieverbruik (gas en elektra) van zo’n 181.000 woningen.

De deelnemers aan het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) bespaarden gezamenlijk veel meer dan de op 13 maart 2008 afgesproken drie procent per jaar tussen 2007 en 2010. In plaats van 356.028 ton CO2 werd het 905.121 ton. Hiermee hebben de bedrijven en instellingen ruimschoots hun doel bereikt. Gezamenlijk willen de bedrijven en instellingen van Nijmegen een stad maken die op kop loopt met de vermindering van CO2-uitstoot en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering. Voor deze insteek is het Nijmeegs Energieconvenant voor meerdere prijzen genomineerd.

Zonnepanelen en biomassa
De deelnemende bedrijven en instellingen aan het NEC zijn zeer divers en hebben ieder op een andere manier invulling gegeven aan de energiebesparing. Zo zijn er nieuwe productielijnen opgezet waarbij er minder energieverlies is, liggen er op vele panden zonnepanelen, wordt er waar mogelijk minder gereisd, rijden wagens op groengas, zijn er nieuwe technieken om broeikasgassen om te zetten in minder milieubelastende stoffen en wordt er biomassa in plaats van kolen gestookt voor de energieopwekking.
De hoeveelheid CO2 die met deze maatregelen gezamenlijk bespaard is, telt op tot ruim 905 duizend ton. Het overgrootte deel hiervan komt op conto van Electrabel. Uitgaande van 5 ton CO2 uitstoot per huishouden aan gas en elektra is de opbrengst gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van zo’n 181.000 woningen, bijna drie keer het aantal Nijmeegse woningen.
Oorspronkelijk, drie jaar geleden, dachten de deelnemers dat ze nog meer CO2 konden besparen, 1,2 miljoen kilo CO2, maar nog niet alles wat in de pijplijn zit is al gerealiseerd. De komende jaren gaat bijvoorbeeld de ARN nog veel meer biomassa vergisten dan in 2010 (het laatste jaar dat meetelde voor het convenant).

Compenseren en doorgaan
Het merendeel van de 16 deelnemers aan het NEC heeft de ambitie om drie jaar lang drie procent per jaar te besparen ruim gehaald.
De gemeente Nijmegen heeft haar doelstelling niet gehaald. Dit komt doordat het isoleren van gebouwen en het verminderen van elektraverbruik nog niet volledig is gerealiseerd. Dit vraagt extra investeringen en zit nog in de planning. Wel heeft de gemeente de afgelopen jaren groene stroom ingekocht.

Afgelopen jaar blijkt ook dat stadsbreed, alle Nijmeegse bedrijven en huishoudens bijna vier procent minder energie hebben verbruikt. Dit tegen de landelijke trend van verdergaande groei in. De grote klimaatbewustwordingscampagne ‘Het Groene Hert’ zal hier zeker aan hebben bijgedragen. De gemeente Nijmegen zal de kilo’s CO2 die ze te weinig bespaard heeft, compenseren. Hiervoor is het nieuwe compensatiefonds van Het Groene Hert uitgekozen, waarmee vervolgens Nijmeegse projecten op het gebied van groen en zonnekracht zullen worden gerealiseerd. De convenantperiode van het Nijmeegs Energieconvenant is nu na drie jaar verstreken. Bijna alle bedrijven kiezen er voor om door te gaan met de verbintenis en kennis uit te blijven wisselen om ook in de toekomst zoveel mogelijk energie te kunnen besparen. Het NEC staat ook open voor nieuwe deelnemers.

Deelnemende bedrijven en organisaties
Alewijnse, ARN, Binnenlandse Container Terminals Nederland (BCTN), DAR, Dura Vermeer, Electrabel, gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, N.E.C. BV, NXP Semiconductors, Radboud Universiteit, Royal Haskoning, Smit Draad, Synthon BV, Talis en UMC St Radboud.