Nijmeegse huishoudens besparen veel energie

energiebesparing2De Nijmeegse huishoudens besparen relatief veel energie. Uit de energiecijfers van Liander blijkt dat de gezamenlijke Nijmeegs huishoudens de afgelopen drie jaar 1,5 procent per jaar minder energie verbruikt hebben. De besparing betreft vooral gas. Ook het Nijmeegs bedrijfsleven verbruikt minder energie.

Reden voor het verminderde gasverbuik zijn de investeringen in HR-ketels, isolatie en zonne-energie. Nijmegen heeft de laatste jaren veel gedaan om dat te stimuleren en dat loont. Naast de Groene Hertcampagne met tips voor energiebesparing heeft de gemeente ook veel subsidies beschikbaar gesteld zodat mensen zelf aan de slag konden. Honderden mensen vroegen bijvoorbeeld subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, zonnepanelen en groendaken.

Bijzonder aan het afnemend energiegebruik door de categorie huishoudens is dat de stad nog steeds groeit. Dat betekent dat er gemiddeld per huishouden nog meer is bespaard dan 1,5 procent per jaar. De gemeente heeft daarnaast ook samen met woningcorporaties gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van huurwoningen, projecten die nog steeds doorlopen. Bovendien is er samen met corporaties veel geïnvesteerd in zonnepanelen en –boilers op huurwoningen. In Hatert liggen bijvoorbeeld 1900 zonnepanelen op de platte daken van de huurappartementen. De cijfers van Nijmegen zijn gecorrigeerd op extreme temperaturen als zeer hete zomers of juist heel strenge winters.

In totaal is het fossiele energieverbruik in de gehele stad in 2011 4,34 procent afgenomen ten opzichte van 2010. Oorzaak voor het afnemend energieverbruik van de industrie, die voor een groot deel van het energieverbruik verantwoordelijk is, is waarschijnlijk de economische crisis, maar de maatregelen die getroffen zijn om energieverbruik terug te dringen mogen niet worden onderschat. Zo bespaarden deelnemers van het Nijmeegs Energie Convenant in drie jaar tijd ruim 905 duizend ton CO2. Dit staat staat gelijk aan 20 procent van hun CO2-uitstoot. Een van de koplopers van dit convenant, Smit Draad, investeerde bijvoorbeeld veel in de bedrijfsprocessen en maakte deze veel milieuvriendelijker. Ook Sappi en het UMC st Radboud boekten door investeringen in de bedrijfsvoering veel energiewinst.

Wethouder Jan van der Meer: “Nijmegen is een van de weinige steden die per jaar cijfers presenteert over het energieverbruik. Deze cijfers worden afgenomen van Liander, de netwerkbeheerder. Het zou mooi zijn als andere steden ook dergelijke cijfers laten zien zodat er bij iedereen een stimulans ontstaat om meer energiebesparing te realiseren.”
Nijmegen wil energieneutraal zijn in 2045. Met behulp van het co-creatieproces Power2Nijmegen werkt Nijmegen aan een marsroute daar naartoe. Binnenkort komt Power2Nijmegen hiermee naar buiten.