Nijmeegse huurwoningen worden energiezuinig en blijven betaalbaar

energiezuinigAls een van de eerste gemeenten in Nederland maakt Nijmegen concrete afspraken met woningcorporaties over de betaalbaarheid van huurwoningen die energiezuinig zijn gemaakt. Zodoende gaan de netto woonlasten voor huurders in de goedkope huursector niet omhoog als er energiemaatregelen worden getroffen. Gemeente en corporaties tekenen hiervoor binnenkort een overeenkomst.

Nijmegen wil de komende jaren veel woningen energiezuiniger maken. Dat geldt ook voor goedkope huurwoningen. Nijmegen heeft een voorraad van ruim 25.000 huurwoningen die betaalbaar zijn voor de lagere inkomens. Het college van B&W maakt nu afspraken met de woningcorporaties om deze woningen energiezuiniger te maken, waarbij de totale woonlasten voor de huurder niet stijgen. Ook over de huurprijs van energiezuinige nieuwbouw worden in de overeenkomst afspraken gemaakt. Voor bestaande woningen met energiemaatregelen is een maximale huurgrens van 548 euro overeengekomen, voor nieuwbouw 575 euro.

Met de corporaties wordt afgesproken dat de huur voor een betaalbare huurwoning licht mag stijgen als er energiemaatregelen zijn getroffen. Ondanks de beperkte huurstijging, zullen de totale woonlasten voor de huurder niet hoger worden. Dit komt doordat de energiemaatregelen zorgen voor een lager energieverbruik in huishoudens. Wanneer de energieprijzen stijgen, is het gunstige effect van de energiemaatregelen voor de huurder nog meer merkbaar. In de huidige situatie zijn huurders soms meer geld kwijt aan de energierekening dan aan de huur.

Nu het college van B&W heeft ingestemd, kan de ‘Stedelijke Raamovereenkomst Wonen 2010-2015’ komende maand ondertekend worden. In afzonderlijke prestatieovereenkomsten met de woningcorporaties wil Nijmegen nog meer afspraken maken over de energiemaatregelen wat betreft het tempo en het aantal woningen.