Nijmeegse subsidieregeling voor groene daken

groendak-stadhuisDe gemeente Nijmegen gaat burgers advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groene daken en het afkoppelen van de regenafvoer. Beide maatregelen passen in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Voor de subsidieregeling groene daken wordt in 2010 en 2011 jaarlijks 100.000 euro beschikbaar gesteld. Voor het afkoppelen van hemelwater is in 2010 en 2011 per jaar 50.000 euro beschikbaar.

Nijmegen neemt samen met een aantal andere Europese steden deel aan het EU-project Future Cities. In dit project helpen verschillende internationale overheden elkaar om hun steden klimaatbestendiger te maken. Door water, groen en energie goed in te zetten ontstaat een duurzamere stad, die bovendien beter bestand is tegen de effecten van klimaatverandering: extreme hitte en extreme neerslag. Groendaken helpen bij het vasthouden van regenwater, zorgen voor verkoeling en isolatie van gebouwen, hebben in tegenstelling tot conventionele daken een verkoelend effect op de omgeving, zorgen voor CO2-opvang, en vangen fijnstof af. Afkoppeling van de hemelwaterafvoer voorkomt dat riolen op piekmomenten teveel water moeten verwerken en voorkomt uitdroging van de grond.

Het afkoppelen van de hemelwaterafvoer is relatief eenvoudig. Het simpelst gaat dit door de regenpijp door te zagen en het regenwater boven- of ondergronds in de tuin te laten lopen. De subsidie bedraagt € 5,- per vierkante meter dakoppervlak voor ondergrondse infiltratie van regenwater en € 10,- per vierkante meter dakoppervlak voor bovengrondse infiltratie van regenwater. Vanaf 2010 is voortaan ook bij herbouwprojecten (nieuwbouw na sloop binnen de bestaande stad) subsidie aan te vragen.

Nieuw is dat de gemeente nu ook de aanleg van een groendak op een bestaand dak stimuleert. Deze aanleg is duurder dan de vervanging van een conventioneel dak, en vergt soms ook technisch de nodige aanpassingen. Daar staat tegenover dat een groen dak ook twee tot drie keer zo lang meegaat en vanwege de isolatiewaarde ook besparingen oplevert op stookkosten en kosten voor koelsystemen. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat huiseigenaren zijn over te halen met een subsidieregeling voor groene daken, start de gemeente met een lokale subsidieregeling. De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten tot een maximum van 25 euro per vierkante meter aangelegd groendak.

De subsidieregeling voor hemelwaterafkoppeling wordt in opdracht van de gemeente verzorgd door het Waterservicepunt. Meer informatie over deze regeling en de exacte voorwaarden is te vinden op www.waterbewust.nl en op www.nijmegen.nl/digitalebalie. De subsidie-regeling voor groene daken treedt in de loop van januari in werking. Dan zal ook nadere communicatie plaatsvinden via een folder, de gemeentepagina in de Brug, en de gemeentelijke website.