Nijmegen ook in 2020 bereikbaar

waalsprinter_kleinMet de Stadsbrug en het verbreden van de A50 zal de bereikbaarheid van Nijmegen flink verbeteren. Maar als iedereen zich ook nog in 2020 vlot van de ene naar de andere kant van de stad wil verplaatsen moeten we nu fundamentele keuzes maken, betoogt wethouder Jan van der Meer in een ingezonden artikel in De Gelderlander.

De afgelopen jaren is alles uit de kast gehaald om de capaciteit van de huidige Waalbrug en het Nijmeegse wegennet zo optimaal mogelijk te benutten. Maar omdat er op piekmomenten nu eenmaal meer verkeersaanbod is dan de huidige brug en de singels rond het centrum aankunnen, zijn tijdens de spits files voor de Waalbrug helaas een vertrouwd beeld geworden.

De Stadsbrug gaat een einde maken aan deze situatie. Dankzij de nieuwe brug kunnen we het autoverkeer beter over de stad verdelen. Samen met de verbreding van de A50 (klaar in 2014) betekent dit een flinke impuls voor de bereikbaarheid van de stad.
Echter, we moeten nu al nadenken over antwoorden op vraagstukken die gaan spelen na de aanleg van de Stadsbrug. Hoe blijft Nijmegen ook in 2020 bereikbaar en zorgen we dat het verkeer ook bínnen de stad blijft doorstromen?

In de meest recente Stads- en Wijkmonitor (2007) geeft 35% van de ondervraagde Nijmegenaren aan dat voor hen de aanpak van de bereikbaarheid topprioriteit heeft. In hetzelfde onderzoek komt naar voren dat mensen ook willen dat het gemeentebestuur de negatieve kanten van automobiliteit aanpakt, zoals parkeeroverlast, verkeersveiligheid, geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Ziehier een lastig dilemma. Wij willen dat oplossen door de bouw van extra ondergrondse parkeergarages in het centrum, maar ook door verschillende vervoersstromen in de stad beter op elkaar af te stemmen en de beschikbare ruimte in de stad beter te benutten. De hoofdverkeerstroom die zich nu via Keizer Karelplein dóór het centrum wurmt maar daar niet hoeft te zijn, willen we voortaan óm het centrum leiden. Dankzij de nieuwe stadsbrug kunnen we een nieuwe doorstroomroute creëren (Waalbrug – Prins Mauritssingel – Stadsbrug – Energieweg – Neerbosscheweg – Weg door Jonkerbosch – Grootstalselaan) waar autoverkeer voorrang heeft boven openbaar vervoer en fietsverkeer. Wie bijvoorbeeld vanuit Nijmegen-Noord met de auto naar Hatert moet, kan dat dus in de toekomst een stuk vlotter doen dan nu het geval is.

Tegelijk willen we het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker maken om zich binnen de stad met het openbaar vervoer en de fiets te verplaatsen. Dit kan enorm schelen in het aantal auto’s op de weg, waarmee het voor mensen die een langere afstand moeten afleggen weer prettiger autorijden wordt. Aan de rand van de stad willen we daarom, naar het voorbeeld van de huidige P + R Waalsprinter overstappunten realiseren waar automobilisten ervoor kunnen kiezen om met het openbaar vervoer op een vlotte manier hun eindbestemming in Nijmegen te bereiken. Een andere impuls voor het OV willen we geven via de bouw van NS-station Goffert, betere OV-verbindingen vanaf de Brabantse Poort en Malden naar de campus Heyendaal en op termijn de komst van de tram tussen Heyendaal, Waalsprong en Bemmel.

Ook met de fiets valt nog winst te behalen. In Nederland wordt meer dan 50% van de afstanden tot 7,5 kilometer met de auto afgelegd. Dit is een afstand die in veel gevallen prima te fietsen valt, zéker met de steeds populairder wordende elektrische fiets. Om die reden willen we uitbreiding van de vrijliggende snelfietsroutes die de verschillende delen van de stad met elkaar en met de buurgemeenten verbinden. Ook extra fietsenstallingen in de binnenstad en bij drukke locaties buiten het centrum moeten het gebruik van de fiets stimuleren.

Met de nieuwe doorstroomroute en meer mogelijkheden voor fiets en OV willen we ervoor zorgen dat het verkeer in Nijmegen ook in de toekomst blijft rollen, en in veel gevallen sneller dan nu het geval is. Tegelijk willen we wel het kostbare groen in de stad en de leefbaarheid in de wijken respecteren. Nijmegen staat sinds kort in de top 5 van meest aantrekkelijke steden om te wonen. Daar willen we onszelf ook in 2020 terugzien. Als een goed bereikbare stad, maar ook eentje waar het prettig wonen en leven is.

Jan van der Meer is wethouder Mobiliteit in Nijmegen. De visie van het college is vastgelegd in de discussie-nota Nijmegen Betrouwbaar Bereikbaar. Hierop is tot 30 september inspraak mogelijk. Een digitale versie van de visie is terug te vinden op ww.nijmegen.nl/naarnijmegen.