Nijmegen en ProRail akkoord over bouw definitief treinstation Nijmegen-Lent

0323-109_nieuwe-situatie.dgnNijmegen en ProRail gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van het definitieve treinstation Nijmegen-Lent. De overeenkomst voorziet ook in de verbreding van de bestaande doorgang onder het spoor naar de toekomstige Graaf Alardsingel, een nieuwe doorgang onder het spoor voor fietsers en voetgangers tussen Lent en De Citadel en geluidsschermen langs het spoor. In 2012 starten de werkzaamheden; eind 2013 dient het nieuwe station klaar te zijn.

Knoop Lent
Al deze werkzaamheden zijn onderdeel van Knoop Lent; de benaming voor een project dat ondermeer de Prins Mauritssingel verbindt met de toekomstige Graaf Alardsingel (het zogenaamde splitsingspunt). Met die verbinding ontstaat een volwaardige aanrijroute richting de De Oversteek, de nieuw te bouwen 2e stadsbrug van Nijmegen. De bouw van een fietsbrug over de Graaf Alardsingel is ook een onderdeel van het project Knoop Lent.

Planning werkzaamheden
De opening van de 2e stadsbrug De Oversteek staat gepland voor november 2013. Voor die tijd moeten de Graaf Alardsingel en het splitsingspunt op de Prins Mauritssingel voltooid zijn. Vandaar dat de gemeente Nijmegen en ProRail begin 2012 starten met de bouw van onder andere het station en het splitsingspunt. De oplevering van het station is naar verwachting eind 2013.

Verbinding tussen Lent en De Citadel
Het definitieve station Nijmegen-Lent komt ca. 250 meter zuidelijker te liggen ten op zichte van het huidige tijdelijke station. Ter hoogte van het nieuwe stationsgebouw komt een doorgang onder het spoor die Lent – dat aan de oostkant ligt van het spoor – voor voetgangers en fietsers verbindt met de nog te bouwen stadswijk De Citadel ten westen van het spoor. Ter hoogte van het nieuwe station komen langs het spoor geluidsschermen als preventie tegen geluidsoverlast.

Over de overeenkomst
Samenvattend is binnen de overeenkomst tussen Nijmegen en ProRail het volgende opgenomen:
• de aanleg van het definitieve station Nijmegen-Lent
• de verbreding van de huidige doorgang onder het spoor naar de Graaf Alardsingel
• de passage onder het spoor die Lent ter hoogte van het definitieve station verbindt met De Citadel
• het aanpassen van de Snelbinder (het fietspad langs de spoorbrug dat aansluit op Knoop Lent)
• het aanbrengen van geluidsschermen langs het spoor (van het definitieve station tot aan de spoorbrug)

Deze werkzaamheden staan onder leiding van ProRail. De bouw van het splitsingspunt is in handen van de gemeente Nijmegen, net als de verkeerskundige inrichting van het nieuwe stationsplein aan de Lentse kant en de bouw van de fietsbrug over de Graaf Alardsingel. Beide partijen zullen intensief samenwerken daar waar het gaat om aspecten als veiligheid, bereikbaarheid en verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden.