Nijmegen geeft goedkope leningen voor energiebesparing

energieadviesDe gemeente Nijmegen maakt het voor eigenaars van woningen financieel aantrekkelijk om te investeren in energiebesparing in hun woning. Hiervoor richt de gemeente een Duurzaamheidsfonds op. Burgers kunnen hieruit een lening krijgen tegen een stuk lagere rente dan de marktrente.  De investering in de woning levert winst op voor het klimaat en zorgt voor werkgelegenheid.

Het fonds zal in totaal ruim 1,2 miljoen euro bevatten. Het is een ‘revolverend’ fonds. Dat betekent dat het geld van de aflossing van de leningen weer opnieuw in het fonds wordt gestort. Het fonds is dus beschikbaar voor een groot aantal jaren. In eerste instantie kunnen maximaal 480 huishoudens geholpen worden.

Voor Nijmegenaren wordt het op deze manier goedkoper om een lening af te sluiten voor energiebesparende maatregelen. Het rentepercentage is drie procent lager dan dat van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), afhankelijk van de vastgestelde looptijd. Een lening met een looptijd van 15 jaar staat nu bijvoorbeeld op 5,9 procent. Dat wordt dan 2,9 procent.

De lening kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aanschaffen van zonnepanelen, een zonneboiler, een energiezuinig verwarmingssysteem, een ‘groen’ dak of voor het laten isoleren van de woning. Het minimumbedrag dat kan worden geleend is  € 2.500,- en  het maximumbedrag is €  15.000,-.

De laatst bekende WOZ-waarde van de woning mag niet meer bedragen dan € 250.000,-. Er mag voor dezelfde woning maar éénmaal een lening worden aangevraagd. De maximale looptijd van de lening is 15 jaar en de leningen worden verstrekt met een onderhandse of een notariële akte. 

De gemeente is van plan om, naast de gemeentelijke informatiekanalen, makelaars en andere tussenpersonen/vrijwilligers in te schakelen om woningeigenaren te wijzen op de leningen.

De raad buigt zich na de vakantie over dit voorstel van het college. Na goedkeuring van de verordening gaan de leningen van start.