Nijmegen oogst met aanbestedingen waardering van MKB

duurzaam-inkopenNijmegen heeft de Aanbestedings Award van de brancheorganisatie MKB-INFRA gewonnen. Daarmee spreekt het MKB waardering uit voor de manier waarop Nijmegen projecten in de openbare ruimte aanbesteedt. Hierdoor krijgen lokale en regionale bedrijven uit het Midden en Klein Bedrijf een eerlijke kans bij aanbestedingen.

Sinds 2010 is het MKB-vriendelijk aanbesteden een van de speerpunten van het Nijmeegse stadsbestuur bij het inkoopbeleid. In samenspraak met ondernemers zijn nieuwe manieren ontwikkeld. Zo probeert Nijmegen het clusteren van kleinere projecten tot een groot uitvoeringsproject te vermijden. Hierdoor kan het MKB eerder meedoen bij aanbestedingen. Ook hanteert Nijmegen bij de inkoop van diensten en producten een duurzaamheidladder. Hierin tellen criteria als energiegebruik, CO2 uitstoot en (geluid)overlast een rol bij de aanbesteding. Voor regionale bedrijven verhoogt dit de kans op een succesvolle aanbesteding, bijvoorbeeld omdat personeel minder ver hoeft te reizen. 

Ook gaat Nijmegen steeds meer in gesprek met marktpartijen over Social Return. Nijmegen wil dat werklozen een kans krijgen om werkervaring op te doen bij uitvoeringsprojecten en neemt dat op in de aanbesteding. Om dit beter mogelijk te maken heeft Nijmegen een overeenkomst gesloten met een opleidingsinstituut. Leerlingen kunnen via stages bij meerdere MKB-bedrijven werkervaring opdoen. Daarmee vergroten zij hun kans na twee jaar in te instromen in deze bedrijfstak.

Voorbeelden van MKB-vriendelijke aanbestedingen in Nijmegen in 2012 zijn het Nassauparkje, rioleringen (Indische buurt, Eekhoornstraat/Steenbokstraat, Van Berchenstraat en Afrika-Bouwmeesterbuurt). Behalve op het gebied van openbare ruimte heeft de gemeente dit beleid voor de inkoop van alle diensten en producten zoals bijvoorbeeld computerapparatuur, voertuigen en archeologische diensten.