Nijmegen ook bij ‘Kopenhagen’

summit_groen_hertNijmegen wil een vin­ger aan de pols houden bij de we­reldwijde klimaattop in Kopenha­gen. De stad stuurt een vierkoppi­ge delegatie van Nijmeegse ‘ambas­sadeurs’ naar de conferentie, die medio december begint. Regerings­leiders uit de hele wereld komen dan bijeen om te praten over af­spraken om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.


Om ervoor te zorgen dat Nijme­gen de acht dagen durende confe­rentie niet beleeft als een ‘Ver-van- mijn- bedshow’ stuurt de gemeente de delegatie erheen. Die wordt gevormd door twee studen­ten, een plaatselijke politicus en een gewone burger. Die laatste wil de gemeente vinden via een ‘soort sollicitatieprocedure’.

Tal van delegaties gaan vanuit Ne­derland naar de top, die op 12 de­cember begint, van wie vele met een speciale trein, waarin mogelijk ook het Nijmeegse kwartet plaats­neemt. De betrokkenheid van de delegaties dient volgens Fons Claessen, adviseur duurzame ont­wikkeling bij de gemeente, drie doelen.

„Ten eerste een signaal afgeven aan die regeringsleiders. Dat het menens is en dat de wereld valt of staat met wat in Denemarken wordt overeengekomen.” Claessen verwijst daarmee naar de vrees van politici en deskundigen dat een verdere opwarming uitloopt op een zichzelf versterkend en on­omkeerbaar proces. „Ten tweede moeten delegaties de boodschap overbrengen aan de bevolking. Want veel mensen weten niet dat er een klimaattop is of wat die in­houdt. Daar ligt duidelijk een rol voor de ambassadeurs. Ten derde is een reden om een delegatie te sturen dat de top leidt tot maatre­gelen die veelal op lokaal niveau uitgevoerd moeten worden.”

Net als de vorige top in Kyoto zal ook ‘Kopenhagen’ volgens Claes­sen lokaal zijn sporen trekken. „ Kyoto is vertaald in rijksbeleid en vervolgens een convenant met de gemeenten. Daaruit kwam het stre­ven naar twee procent minder uit­stoot van kooldioxide. In Nijme­gen gaan we voor drie procent.”

Energiebesparingspakketten die bij duizenden zijn uitgedeeld in de stad, afspraken met bedrijven en de nieuwe duurzaamheidslening voor groene investeringen in de ei­gen woning zijn volgens Claessen voorbeelden van waar de vorige klimaattop lokaal toe heeft geleid.

De Nijmeegse milieuambtenaar waarschuwt dat de zorg om het kli­maat, ook in Nijmegen, misschien minder vrijblijvend wordt. „Het zal steeds moeilijker worden om nog meer te besparen op energie­gebruik en CO ­ -uitstoot. Boven­dien moeten we voorkomen dat de opwarming zo ver gaat dat die niet meer is te stoppen. Dan gaat de vrijblijvendheid er misschien af.”

Treffen burgers en bedrijven nu veelal vrijwillig maatregelen, net als met het verbod op de verkoop van gloeilampen van 100 watt wor­den die mogelijk ooit afgedwon­gen, oppert hij. „Misschien wordt isolatie van je woning dan wel ver­plicht.”

Bron: De Gelderlander