Nijmegen selecteert ontwerpers voor bruggen bij dijkverlegging

dijkverleggingAls onderdeel van de dijkverlegging bij Lent zijn twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug nodig. De bruggen maken de verbinding van het geplande eiland in de Waal naar de Nijmeegse noordoever. Om de bruggen een gevarieerde uitstraling te geven, is per brug een architect geselecteerd. Na de zomer worden de eerste schetsen verwacht.

Voor verlenging van de Waalbrug is gekozen voor Zwarts Jansma. Dit architectenbureau heeft veel ervaring met ontwerpen van wegviaducten, stormvloedkeringen en beeldbepalende bruggen, zoals de Stadsbrug Kampen. De Waalbrug (1936) is het icoon van Nijmegen. In de toekomst overspant een nieuwe brug in het verlengde van De Waalbrug de nevengeul. Het ontwerp voor deze verlenging stelt respect voor de monumentale hoofdbrug voorop. Er zal geen nieuwe boog worden gemaakt, het ontwerp richt zich vooral op de onderzijde van de brug en de pijlers.

Tussen de Waalbrug en de spoorbrug komt een brug vanaf de kade op de noordoever van de nevengeul naar het eiland Veur-Lent. Deze ‘Promenadebrug’ is de hoofdtoegang naar het eiland, bestemd voor zowel wandelaars, fietsers als autoverkeer. Voor het ontwerp is Poulissen-Ney geselecteerd. De combinatie van de architect Chris Poulissen en constructeur Laurent Ney is bekend in Nijmegen. Ze zijn de ontwerpers van de spraakmakende nieuwe stadsbrug De Oversteek, die op dit moment in aanbouw is. In het ontwerp zal de Promenadebrug een levendige sfeer krijgen die aansluit op de omgeving van water en stad. 

NEXT-architects gaat de Citadelbrug ontwerpen. NEXT is bureau met jonge ontwerpers die inmiddels verschillende inventieve bruggen hebben ontworpen. Op dit moment is bijvoorbeeld een markante brug in Purmerend in aanbouw waar fietsers en voetgangers op bijzondere wijze over het water worden gevoerd. De Citadelbrug komt te liggen tussen de spoorbrug en de nieuwe stadsbrug De Oversteek. De brug is bedoeld voor fietsers en voetgangers die vanaf de Oosterhoutse dijk de nevengeul willen oversteken naar het eiland. Op het westelijk deel van het eiland zijn in de toekomst culturele activiteiten en recreatie mogelijk. In het ontwerp van de brug staat de beleving van het rivierpark centraal.

In opdracht van het college van burgemeester en wethouders zijn de ontwerpers geselecteerd door een commissie onder leiding van Jan Brouwer. Hij is voormalig rijksadviseur voor de infrastructuur en in Nijmegen nauw betrokken bij zowel de bouw van De Oversteek als bij de planvorming voor de dijkverlegging. Onder zijn leiding zal de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de bruggen, maar ook de samenhang tussen de brugontwerpen en met het gebied worden bewaakt.

Na de zomer besluit de gemeente of de schetsontwerpen voldoen om ze mee te nemen in de aanbesteding van de uitvoering van het dijkverleggingsproject. De aannemer zal het project in samenwerking met de architecten vervolgens als onderdeel van het totale project uitwerken tot een definitief ontwerp.

In april gaf staatssecretaris Atsma definitief groen licht voor het uitvoeren van de dijkverlegging bij Nijmegen-Lent als onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Het terugleggen van de dijk en de nieuwe nevengeul voor de Waal verminderen de opstuwing bij hoogwater en verkleinen zodoende de risico’s op overstromingen. Tussen de Waal en de nevengeul ontstaat een langgerekt eiland. Deze ingreep vindt plaats in het hart van Nijmegen, pal tegenover de historische binnenstad. Daarom krijgen de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het gebied veel aandacht bij de nieuwe inrichting. De twee nieuwe bruggen en de verlengde Waalbrug zijn daarin blikvangers. In 2016 dienen de dijkverlegging, de nevengeul en de bruggen gereed te zijn.