Nijmegen sluit Green Deal met ministerie

green-dealNijmegen sluit vandaag samen met haar partners in het Warmtenet een Green Deal met de rijksoverheid. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met geld en kennis bijdraagt aan de verduurzaming van Nijmegen.

De Green Deal draagt bij aan drie Nijmeegse initiatieven. De realisatie van een Warmtenet voor de Waalsprong en het Waalfront, het mogelijk maken van windenergie en de verbetering van de kwaliteit van bestaande woningen. De partners zijn de provincie Gelderland, Nuon, Alliander en de afvalenergiecentrale ARN.

Het kabinet wil met diverse ‘Green Deals’ in het land laten zien dat groen en groei hand in hand gaan. Bij deze Green Deals ondersteunt het Rijk concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties ontwikkeld en toegepast worden en duurzame kansen worden benut.

De Rijksoverheid ondersteunt drie Nijmeegse initiatieven met financiële middelen, kennis en kunde. Het grootste project is het nieuwe Warmtenet. Met de restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN worden de komende jaren 14.000 woningen verwarmd. Het Warmtenet is een duurzaam systeem dat zo’n 70 procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. Het voorkomt dat de woningen met pure fossiele energie, zoals gas, verwarmd moeten worden. Om de restwarmte van de ARN te transporteren naar de (deels nog) te realiseren wijken Waalsprong en Waalfront richt Alliander, samen met de gemeente Nijmegen, een infrabedrijf op. Nijmegen wil het ook mogelijk maken om delen van de bestaande stad en de regio aan te sluiten op het Warmtenet. Het infrabedrijf zal zodoende meerdere projecten initiëren op het vlak van energietransitie. Het Warmtenet draagt fors bij aan het creëren van de energieneutrale stad die Nijmegen in 2045 hoopt te zijn.

De Rijksoverheid stelt voor de ondersteuning van het infrabedrijf van het Warmtenet maximaal € 2,5 miljoen beschikbaar. Deze bijdrage is bedoeld als co-financiering voor de financiering door de gemeente Nijmegen (€ 3,8 miljoen) en de provincie Gelderland (€ 4 miljoen).

Nijmegen kan verder rekenen op de steun van de Rijksoverheid voor het mogelijk maken van windenergie, met name langs de A15, en voor de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen om energie te besparen. In het co-creatieproject Power2Nijmegen is de het energiezuiniger maken van woningen een belangrijk speerpunt. Zo heeft de gemeente Nijmegen met woningcorporaties afgesproken dat zij tussen nu en 2020 hun woningen 20 tot 30 procent energiezuiniger maken (wat betreft gasverbruik). En de gemeente stimuleert ook particulieren om hun woning te verduurzamen door middel van informatie en subsidie.