Nijmegen start premieregeling voor energiebesparing bij particuliere woningen

energieadviesParticuliere woningeigenaren in Nijmegen kunnen voor het isoleren van hun woning tot €1000,- gemeentesubsidie krijgen. Daarvoor moeten zij minimaal €2.500,- investeren in energiebesparende maatregelen aan hun woning. Zo kunnen er de komende drie jaren zeker 1.500 woningen energiezuiniger worden gemaakt. Dat heeft het College van B&W vandaag beslist.

Burgemeester en wethouders willen een premieregeling waarbij particuliere woningeigenaren 20 procent subsidie krijgen op de investeringskosten van het energiezuiniger maken van hun woning. In de regeling is een heel scala aan maatregelen opgenomen waarvoor de subsidieregeling geldt. Naast diverse isolatiemaatregelen vallen daaronder ook HR-ketel, energiezuinige pompen, micro-warmtekrachtsysteem, Pelletkachel, brandstofcel CV-ketel, maar ook middelen om energie op te wekken zoals zonnepanelen. De nieuwe subsidieregeling kan gecombineerd worden met de subsidieregeling van de Provincie Gelderland en de Duurzaamheidslening van de gemeente Nijmegen. Men kan via de Duurzaamheidslening bij de gemeente geld lenen voor energiebesparende maatregelen voor een rentepercentage dat 3 procent lager ligt dan de marktrente.

Samenwerking stimuleren
Wanneer vijf of meer woningeigenaren gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen om hun woningen energiezuiniger te maken, kunnen zij per eigenaar €100,- extra krijgen. Daarnaast wil de gemeente groepen woningeigenaren die op grote schaal gezamenlijk aan de slag willen met energiebesparing faciliteren met een financiële bijdrage. Groepen van particuliere woningeigenaren moeten hiervoor een plan indienen hoe zij de woningen energiezuiniger willen krijgen en wat ze nodig hebben om dit te realiseren.

Ontzorging
Belangrijk is dat bewoners zo min mogelijk last hebben van administratieve handelingen en ergens terecht kunnen voor onafhankelijk en deskundig advies. Om dat vlot te laten verlopen, kunnen zij een beroep doen op duurzaam punt Het Groene Hert aan de Burchtstraat, waar mensen geholpen worden met premieaanvragen. Ook is hier informatie over de duurzaamheidslening voor de financiering te verkrijgen. Het Groene Hert kan desgewenst de particuliere woningeigenaren in contact brengen met lokale en regionale leveranciers, aannemers en installateurs. Vanaf 2012 wil Het Groene Hert zich sterk maken voor bewoners, die een aanvraag indienen, voordelige prijzen te krijgen door grootschalige inkoop.

De subsidie genereert een viervoud aan investeringen door de woningeigenaar. Dit vormt een impuls voor de lokale werkgelegenheid zoals voor installateurs en aannemers. Eerdere subsidies bleken tevens een stimulans voor het aanbieden van duurzame producten.

In de begroting is voor deze subsidieregeling voor 2011 €200.000 gereserveerd en voor de komende jaren nog eens €470.000 per jaar. In totaal is er € 1.610.000 beschikbaar. Wanneer de gemeenteraad 12 oktober as. akkoord gaat met de premieregeling kan de regeling daarna in werking treden.