Nijmegen stimuleert particulier opdrachtgeverschap voor woningbouw

cpoOm de woningbouw weer op gang te helpen gaat Nijmegen particulier opdrachtgeverschap stimuleren. Hiervoor worden met name in de Waalsprong kavels aangeboden om al dan niet als collectief in eigen beheer woningen te bouwen. Voor kavels in Het Nijland hebben zich al belangstellenden gemeld.  Ook voor andere locaties in de Waalsprong komen kavels beschikbaar. Het stadsbestuur wil zelfbouw voor een brede groep mensen toegankelijk maken, ook voor mensen met een smallere beurs.

GroenLinks-wethouder Jan van der Meer (Wonen) vindt het belangrijk dat het ook voor mensen met een kleiner inkomen mogelijk wordt hun eigen huis te bouwen. Zij kunnen rekenen op ondersteuning, bijvoorbeeld door subsidie op de kosten van de bouwbegeleiding of door garantstelling voor financiële risico’s. De komende tijd gaat de gemeente dit verder uitwerken. In totaal heeft het stadsbestuur 400.000 euro gereserveerd om meer vormen van particulier opdrachtgeverschap te realiseren.

Kenmerk van particulier opdrachtgeverschap is dat bewoners zelf het ontwerp van hun woning bepalen. Individueel of samen met meer huishoudens (als collectief) zijn bewoners opdrachtgever en ontwikkelaar van hun woning. Zij kiezen zelf een architect en aannemer. Dit geeft maximale zeggenschap over de woning en geeft alle ruimte aan individuele woonwensen. Behalve voordelen voor de bewoner zelf, levert het straten en wijken op met veel variatie. Ook raken bewoners in sterke mate betrokken bij hun woonomgeving.

Nijmegen vindt dat deze vorm van bouwen aansluit bij de trend dat mensen hun individuele woonwensen zelf willen vormgeven. Het speelt ook in op de woningmarkt, waar consumenten kritisch hun keuze maken voor een nieuwe woning. Bij bewoners die zelf hun woning bouwen, ligt het accent op woonmaximalisatie terwijl projectontwikkelaars vooral ook het rendement in de gaten houden. Het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap kan ook helpen de woningmarkt weer op gang te krijgen. De focus ligt hierbij op het nieuwe stadsdeel de Waalsprong, waar de particuliere woningbouw onderdeel vormt van de totale woningbouwopgave.

De meeste mensen hebben geen ervaring met het zelf bouwen van een woning. Daarom vraagt het meer begeleiding, advisering en overleg in de fase van het ontwerp en de uitvoering. Verder dienen zaken als bestemmingsplannen, stedenbouwkundige randvoorwaarden en procedures te worden gevolgd. Samen met de Grond Exploitatie Maatschappij Waalsprong, gaat de gemeente zorgen voor begeleiding en stimulansen om het particulier opdrachtgeverschap tot een succes te maken. Naast het Nijland worden op dit moment in het plandeel Laauwik kavels uitgegeven voor particuliere woningbouw. In het gebied Vossenpels Zuid is ruimte gereserveerd voor de bouw van zo’n 200 woningen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap.