Nijmegenaren eens met gemeentelijk mobiliteitsbeleid

fiets-en-autoVeel Nijmeegse auto­mobilisten hebben er geen moeite mee als ze geprikkeld worden de auto vaker te laten staan. Dat blijkt uit de reacties van 1.400 Nijmegenaren op een enquête van de gemeente.

Van deze groep ver­plaatsen zes op de tien mensen zich regelmatig met de auto in de stad. De meerderheid denkt dat ze wat minder kunnen rijden. 71 pro­cent vindt dat het autogebruik be­perkt mag worden vanwege de leefbaarheid. De meeste mensen vinden het qua verkeer vrij druk in de stad.

Het idee om automobilisten die el­ders wonen en in de stad werken aan de rand van Nijmegen te laten parkeren en over te laten stappen op de fiets of bus, kan op steun re­kenen van bijna zeven op de tien panelleden. Ongeveer tweederde van panelleden onderschrijft de stelling dat het voor bezoekers van buiten de stad moeilijk is om het centrum met de auto te bezoeken. Maar maatregelen om dit laatste te verbeteren mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid en de mi­lieukwaliteit, stelt 58 procent van de ondervraagden.

85 procent vindt dat de fietspaden beter ingericht moeten worden. Dat zal het gebruik van de fiets sti­muleren, denken ze.

Bron: De Gelderlander