Nog 10 procent energiewinst te behalen bij zorginstellingen

spaarlampBij controle van 29 zorginstellingen is geconstateerd dat er nog 10 procent energie kan worden bespaard. Met die hoeveelheid kunnen 475 huishoudens jaarlijks van energie worden voorzien. De gemeente controleert elk jaar specifieke bedrijfstakken op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen die in vijf jaar terug te verdienen zijn. In 2011 stond de zorgsector centraal. In 2012 is de handhaving gericht op grote kantoren, scholen en groothandel.

De wet milieubeheer schrijft voor dat bedrijven energiebesparende maatregelen die in vijf jaar terug te verdienen zijn, moeten treffen. Na controle op de uitvoering van energiebesparingsmaatregelen bij supermarkten in 2010, heeft de gemeente Nijmegen in 2011 29 zorginstellingen in de regio Nijmegen gecontroleerd. De speciaal opgeleide inspecteurs constateerden 189 nog niet getroffen maatregelen. Het ging voornamelijk om verouderde verlichting, instellingen van stookinstallaties en isolatie. Als deze maatregelen wél worden doorgevoerd, levert dit 10% energiebesparing in de zorg op. Een besparing van ongeveer 1800 ton CO2, oftewel het energieverbruik van 475 huishoudens.

De zorginstellingen mogen zelf een plan van aanpak maken, waarin ze aangeven wanneer zij welke maatregelen nemen. Deze aanpak mag aansluiten bij natuurlijke investeringsmomenten, mits dit binnen redelijke termijnen plaatsvindt. Alle 29 instellingen hebben inmiddels een plan van aanpak ingediend en handhavers controleren vanaf nu steeksproefgewijs of alle maatregelen genomen zijn. Vanwege andere wetgeving zijn ziekenhuizen niet opgenomen in deze handhavingsronde.

De controles worden uitgevoerd in een samenwerkingsveband tussen de tien MARN-gemeenten (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen): West Maas en Waal, Druten, Beuningen, Nijmegen, Wijchen, Heumen, Groesbeek, Beek-Ubbergen en Millingen.