Ondanks crisis blijft Nijmegen het nog goed doen qua woningbouw

woningbouwOndanks de crisis op de woningmarkt blijft Nijmegen goed scoren met de bouw van nieuwe woningen. Wethouder Jan van der Meer ver­wacht dat er dit jaar 1.045 wonin­gen worden opgeleverd. Dat is conform de planning (1.000 wo­ningen). „Misschien dat een aan­tal woningen pas begin 2014 hele­maal klaar is. Maar met de bouw is in ieder geval al gestart.” Een bericht in De Gelderlander.

Van der Meer vindt dat Nijmegen hiermee ‘een goede prestatie le­vert midden in de crisis’. Vorig jaar werden in Nijmegen bijna 1.300 woningen opgeleverd. Grote­re bouwprojecten die dit jaar al zijn afgerond: Laauwik Zuid (166 huizen) en de Dobbelmanflat (60 appartementen). Dit najaar wor­den nog veel woningen opgele­verd bij de Kamerlingh Onnes­straat (172 flats en eengezinswo­ningen) en op Plein 1944 (133 ap­partementen). In Waterkwartier komen naar verwachting 64 wo­ningen gereed. Boven de nieuwe super in de Laauwik worden 68 flatjes opgeleverd.

De nieuwbouwverwachtingen voor 2014 liggen een stuk lager. Van der Meer gaat uit van zeshon­derd woningen. „Maar zo’n aantal is in vergelijking met de rest van Nederland nog steeds goed”, stelt hij. In de Stadsregio Arnhem Nij­megen zijn in 2012 3.800 wonin­gen gebouwd en 550 gesloopt. Dit jaar worden in de stadsregio nog zeker meer dan tweeduizend wo­ningen opgeleverd. Het zijn voor­al de corporaties die hebben bijge­dragen aan de bouwproductie. Ze zijn volop doorgegaan met de bouw van eigen projecten en heb­ben in veel gemeenten ook nog veel projecten van commerciële ontwikkelaars overgenomen.

Toch waarschuwt de stadsregio: het aantal afgegeven bouwvergun­ningen daalt al sinds 2008. Dus kan 2014 voor de hele stadsregio een lastig jaar worden.