Op plek centrale volop ruimte voor zonnepanelen en overslag van gas

elektrabel IIVele duizenden zonne­panelen, opslag- en overslag van vloeibaar aardgas (LNG) en moge­lijk enkele windmolens. Dat kan mogelijk allemaal gerealiseerd op het terrein van de elektriciteitscen­trale aan het kanaal in Nijmegen. Een artikel uit De Gelderlander.

De eigenaar van de centrale, GDF SUEZ, werkt hard aan toekomst­plannen voor het enorme terrein aan de kop van het MaasWaalka­naal. De kolencentrale gaat zoals het er nu naar uitziet op 31 decem­ber 2015 definitief dicht. Een be­sluit dat alles te maken heeft met de keus van het kabinet in te zet­ten op meer duurzame energieop­wekking.

De afgelopen maand zijn de ge­meente Nijmegen en de provincie Gelderland bijgepraat door de top van GDF Suez over hun toekomst­visie voor de locatie van de centra­le. „Ze willen er een hotspot van duurzame energie van maken”, zegt wethouder Jan van der Meer.

Hij is enthousiast over de inzet van GDF Suez. Nijmegen gelooft dat met LNG de brandstof van de toekomst kan worden. Het is een zeer geschikte, veilige en schone brandstof voor vrachtwagens en schepen. „Er liggen prima kansen voor duurzaam transport over de Waal in combinatie met de over­slag van LNG, stelt de wethouder in een rapportage over duurzaam­heidsagenda van de gemeente.

GDF Suez werkt de plannen de komende maanden verder uit. Daarna volgt een nieuwe presenta­tie voor de Nijmeegse en Gelder­se bestuurders. Onder meer wordt gekeken of de opslag van LNG past in het bestemmings­plan en de risicorichtlijnen voor dit gebied aan deWaal en het ka­naal. Volgens Van der Meer zorgt de sluiting van de centrale sowie­so voor een schonere lucht boven Nijmegen.