Opbrengst Heumensoord gaat naar groen in de stad

heumensoordNijmegen besteedt de opbrengst van Heumensoord aan nieuwe groenprojecten in de ‘bestaande’ stad. In maart dit jaar verkocht de gemeente een deel van het bosgebied Heumensoord aan Vitens. De opbrengst, 2,3miljoen, gaat naar nieuw groen op locaties die wel wat extra groen kunnen gebruiken. Om deze locaties te bepalen is gebruik gemaakt van de Nijmeegse groennorm die zegt dat vanuit elke woning binnen 300 meter een halve hectare groen moet liggen.

Op verschillende plekken in de stad wordt deze norm niet gehaald. Bewoners wonen op een paar plekken in de stad verder dan 300 meter van een parkje met een halve hectare groen. Waar het kan wil de gemeente daar nieuw groen aanleggen in samenwerking met buurtbewoners. Onlangs is, bij vergelijkbare projecten, in Oost al het gebied van het oude zwembad gereserveerd voor een park en in de binnenstad is de Korenmarkt een parkje geworden zonder auto’s.

Extra groen samen met bewoners
De gemeente heeft voor de komende twee jaar de volgende kansen op het oog. In de Enkstraat (in de buurt van de Annastraat) is door bewoners een plek aangedragen voor een klein groengebied. De kans doet zich voor omdat een bouwontwikkeling daar niet doorgaat. Hiervoor is een ton gereserveerd. Ook op de hoek van de Tollensstraat/Thijmstraat in het Willemskwartier is een plek die niet meer bebouwd gaat worden. Voor de inrichting hiervan is drie ton gepland. Ook de school Aquamarijn aan de Spechtstraat gaat weg zodat deze plek in de komende jaren vrij komt voor groen. Hiervoor is 1,5 miljoen gereserveerd. Een mooie plek voor extra groen in west.

Daarmee zijn de belangrijkste plekken met ‘groentekort’ geholpen. Tot slot reserveert het college van burgemeester en wethouders een bedrag voor overige projecten zodat de gemeente kan inspelen op kansen die zich de komende tijd nog voordoen en voor ideeën die bewoners aandragen.