Opening unieke pilot met saldering zonne-energie in Nijmegen

jolande-en-zonnepanelenDonderdag 23 augustus openden fractievoorzitter van GroenLinks Jolande Sap en de Nijmeegse wethouder Jan van der Meer het eerste zonnepark van Zonnepark Nederland. Het zonnepark ligt op het dak van het Nijmeegse voorzieningenhart De Ster in Lent (gemeente Nijmegen). Dit is een gezamenlijk project van de gemeente Nijmegen en Zonnepark Nederland dat zich richt op kleinverbruikers  uit de directe omgeving. Zonnepark Nederland heeft de ambitie nationaal lokale initiatieven te ontwikkelen.

Op het dak van De Ster liggen 259 panelen van particulieren. Met deze pilot wordt zelf zonne-energie opwekken  voor iedereen bereikbaar gemaakt , ook voor huurders, flatbewoners, bewoners van monumentale panden  en voor woningeigenaren waarvan het dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Pilot
Bijzonder aan dit project is de saldering: de opgewekte energie wordt verrekend met de energierekening thuis alsof de panelen op je eigen dak liggen. Netbeheerder Liander stelt meetgegevens hiervoor ter beschikking.
De methode van salderen van opgewekte energie op een ander dan je eigen dak is nog niet uitdrukkelijk bij wet geregeld.  Daarom is er een zeker risico dat het salderen van de Energiebelasting en BTW zoals in deze pilot gebeurt,  vóór de meter,  niet zal worden toegestaan door de fiscus.
Dit zou echter wel  merkwaardig  zijn gezien de energiebelasting  die in 1995 is ingevoerd met het argument dat deze de opwekking van duurzame energie zou bevorderen. Gelukkig lijkt er wel politieke wil te zijn om het gebruik van zonnepanelen voor een veel grotere doelgroep mogelijk te maken. Vrijwel alle politieke partijen zijn positief in hun  verkiezingsprogramma´s 2012 over salderen voor de meter. Speciaal GroenLinks maakt zich sterk voor pilots die duurzame energieopwekking een boost kunnen geven, en heeft dit ook in het  Lenteakkoord weten op te nemen. Daarom heeft Zonnepark Nederland fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks voor de opening uitgenodigd.

Mocht saldering toch niet mogelijk blijken dan staat de gemeente Nijmegen voor een periode van twee jaar garant, voor de gederfde inkomsten voor de deelnemers (energiebelasting en BTW) en zal daarna de opgewekte energie afgenomen worden door de gemeente Nijmegen.

Maatschappelijke relevantie
Het concept van Zonnepark Nederland slaat aan. In Nijmegen wordt begonnen met twee zonneparken. Er zijn inmiddels meer dan 1500 zonnepanelen gereserveerd. De oudste deelnemer aan het Nijmeegse zonnepark is 90 jaar. Haar motivatie is dat ze graag een bijdrage levert aan duurzame energie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Zonnepark Nederland. Er is veel interesse vanuit andere gemeentes voor dit concept. Ook is er veel belangstelling voor het ter beschikking stellen van daken. Zo hebben onder andere ARN en het UMC St Radboud uit Nijmegen al aangegeven ook dakruimte ter beschikking te willen stellen.

Lente-akkoord: 25 miljoen euro voor pilots als deze
In het Lente-akkoord is  voor het jaar 2013 25 miljoen euro gereserveerd voor pilots als Zonnepark Nederland en vanaf 2014 structureel  10 miljoen per jaar. De wethouders van gemeenten Amsterdam en Nijmegen hebben een verzoek ingediend om de pilots in Amsterdam en Nijmegen te laten vallen onder deze regeling.