Opnieuw geld voor startersleningen in Nijmegen

startersleningMensen die voor het eerst een woning willen kopen een steun in de rug geven en tegelijk dynamiek in de woningmarkt brengen. Dat wil het college van burgemeester en wethouders bereiken door opnieuw geld beschikbaar te stellen voor startersleningen. De financiering van de huidige regeling wordt aangepast door van de verkopers van de woning een bijdrage te vragen in de kosten. Voor aanvragers verandert er niets. Op deze manier kunnen zo’n 225 starters geholpen worden.

De starterslening is een succes. In 2012 zijn er tot september 58 leningen verstrekt. In de huidige vastgelopen woningmarkt waarbij starters moeilijker geld kunnen lenen van de bank brengt de starterslening vaak de oplossing. En de aankoop van een woning door een starter leidt weer tot aankoop van een woning door de verkopende partij en zo verder. Gemiddeld leidt aankoop van een woning door een starter tot vier andere aankooptransacties omdat de verkopende partij weer kan kopen. Zo ontstaat weer dynamiek op de markt.

Het college wil daarom opnieuw geld, vier ton, beschikbaar stellen voor de starterslening. De laatste keer was in december 2011. Toen is ook besloten tot cofinanciering van de verkopende partijen in de Waalspong. Dat systeem wordt nu uitgebreid tot de hele stad. Door verkopers (die willen dat hun huis met behulp van een starterslening gekocht kan worden) mee te laten betalen kunnen dubbel zoveel leningen worden verstrekt. Naar verwachting is er nu ruimte om twee tot drie jaar lang leningen te verstrekken. Dat biedt meer zekerheid voor kopers en verkopers.

De voorwaarden van de lening zijn niet veranderd. De gemeente verstrekt startersleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. De starterslening bedraagt afhankelijk van het inkomen minimaal € 3.000 en maximaal € 35.000. De koopprijs van de woning is maximaal € 225.000. De eerste drie jaar van de starterslening zijn rente- en aflossingsvrij. Daarna worden de maandlasten bepaald op basis van het inkomen.

De gemeenteraad zal naar verwachting in oktober een besluit nemen over het voorstel om opnieuw geld beschikbaar te stellen.