P-vergunning: voor diesel extra betalen

parkeergarageNijmegenaren die in een schone auto rijden (zoals aardgas of elektriciteit) krijgen hun parkeervergunning straks gratis. Dieselrijders zullen juist extra gaan betalen, vooral als hun auto geen roetfilter heeft. Auto’s op benzine of lpg worden beloond noch gestraft.

Het zal, denkt wethouder Jan van der Meer, nog een jaar duren voordat de stad verschillende tarieven gaat hanteren. Het wachten is op besluitvorming in Den Haag. Het belonen van schone auto’s en extra belasten van diesels is mogelijk geworden doordat minister Cramer van Milieu er dezer dagen in heeft toegestemd dat Nijmegen mee gaat doen aan een proef met gedifferentieerde parkeertarieven.

Eerst prijs omhoog, en dan de korting

Eerst de prijs van parkeervergun ningen omhoog, daarna de kor ting eraf. Op die manier wil de ge meente Nijmegen enerzijds de in komsten op peil houden en ander zijds ‘schone’ auto’s promoten en het rijden in ‘vieze’ ontmoedigen.

Zodoende betaalt wie op aardgas, accu’s, alcohol of zelfs waterstof rijdt, niets, en krijgt de eigenaar van een auto op benzine of lpg 20 procent korting. Daarmee wordt deze er, afgezien van jaarlijkse prijsindexaties, geen cent wijzer of armer van. De dieselrijder wordt gestraft voor zijn keuze. Deze krijgt maar 10 procent korting, en gaat dus extra betalen, of, als een roetfilter ontbreekt, helemaal geen korting.

De invoering van dit systeem, waar de stad eerder al haar zinnen op had gezet, is mogelijk gemaakt doordat Nijmegen mag aanschui ven bij een landelijk experiment. Daar mochten aanvankelijk maar zes steden aan deelnemen: de vier grote steden en Leiden en Apeldoorn.

Burgemeester en wethouders te kenden met succes protest aan: Nij megen mag van Cramer en minis ter Eurlings van Verkeer enWater staat als ‘zevende en laatste’ deelne men, heeft Cramer laten weten. Ze was gevoelig voor het argu ment dat Nijmegen een van de eer ste gemeenten was die verschillen de tarieven willen hanteren.

Om praktische redenen geldt dat in Nijmegen alleen voor vergun ningen en niet aan de betaalauto maat. Wethouder Jan van der Meer van Verkeer: „Anders wordt het wel heel erg ingewikkeld. Je zou bijvoorbeeld een apart knopje moeten hebben voor ‘ benzine’.”

Nodig is nog wel een wet die eerst langs ministerraad, Raad van State en parlement moet. „Maar de ge meenteraad was al akkoord. We staan in de startblokken.”

Bron: De Gelderlander