Blog

You are here:

ARN, de kachel voor de stad

restwarmte IIAfvalverwer­ker ARN inWeurt als de kachel van de stad. De Nijmeegse GroenLinks-wet­houder Jan van der Meer vindt het een fantastische gedachte. En wat heel lang een droom was, gaat nu echt gebeuren. Nog dit jaar gaat de schop de grond in voor het leggen van de eerste leidingen van het nieuwe warmtenet. Een enorm project. Er worden kilometers warmteleidin­gen gelegd, er gaan zelfs buizen onder het MaasWaalkanaal en de Waal door. Een bericht in De Gelderlander.

Lees verder

Groen licht voor fietstunnel in Lent

Vooraanzicht station LentDe provincie Gel­derland en het rijk hebben finan­ciële steun toegezegd voor de aan­leg van een fietstunnel onder de Prins Mauritssingel in Lent. De tunnel moet in het tweede kwar­taal van 2015 gereed zijn en is fei­telijk de vervanging van het on­langs gesloopte viaduct bij de zo­genoemde Lentse Lus. Een bericht uit De Gelderlander.

Lees verder

Ondanks crisis blijft Nijmegen het nog goed doen qua woningbouw

woningbouwOndanks de crisis op de woningmarkt blijft Nijmegen goed scoren met de bouw van nieuwe woningen. Wethouder Jan van der Meer ver­wacht dat er dit jaar 1.045 wonin­gen worden opgeleverd. Dat is conform de planning (1.000 wo­ningen). „Misschien dat een aan­tal woningen pas begin 2014 hele­maal klaar is. Maar met de bouw is in ieder geval al gestart.” Een bericht in De Gelderlander.

Lees verder

Opbrengst Heumensoord gaat naar groen in de stad

heumensoordNijmegen besteedt de opbrengst van Heumensoord aan nieuwe groenprojecten in de ‘bestaande’ stad. In maart dit jaar verkocht de gemeente een deel van het bosgebied Heumensoord aan Vitens. De opbrengst, 2,3miljoen, gaat naar nieuw groen op locaties die wel wat extra groen kunnen gebruiken. Om deze locaties te bepalen is gebruik gemaakt van de Nijmeegse groennorm die zegt dat vanuit elke woning binnen 300 meter een halve hectare groen moet liggen.

Lees verder