Blog

You are here:

Basiskennis over CO2 ontbreekt vaak in klimaatdiscussies

zuurstof-veel-eerder-in-atmosfeer-dan-gedacht

De afgelopen weken ontstond een heftig debat over het ontwerp-klimaatakkoord. Met als gevolg dat klimaatverandering weer door menigeen wordt betwijfeld. Aan de discussies is vaak te merken dat basale kennis over CO2 ontbreekt en daarom zou het goed zijn als daar meer aandacht voor komt in blogs en artikelen. Ik ga een poging doen. En conservatieven doen er goed aan de wetenschap te respecteren en op zoek te gaan naar een eigen maatregelenpakket.

Lees verder

Ruim 4,6 miljoen voor aardgasvrije wijk

Evoluon

De gemeente Eindhoven krijgt €4.650.000,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de wijk ’t Ven aardgasvrij te maken. De wijk ’t Ven is één van de 3 pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente in samenspraak met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat eind 2019 er een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Het streven is dat de wijk ’t Ven in 2030 aardgasvrij is.

Lees verder