Blog

You are here:

Wiek II tekent voor realisatie burgerwindpark

A15 windDe realisatie van een burgerwindpark op bedrijventerrein De Grift met windturbines die genoeg stroom leveren om 9.000 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Dat is het streven van stichting Wiek II, gevormd door Izzy Projects en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. Vanmorgen tekenden de gemeente Nijmegen en de stichting een intentieovereenkomst om een windturbinepark verder tot ontwikkeling te brengen. Windenergie vormt een belangrijke bijdrage in het streven van de gemeente Nijmegen om in 2045 energieneutraal te zijn.

Lees verder

Stad zorgt voor warm nest bijen

BijenNaast ruim tweedui­zend ambtenaren bevolken sinds kort duizenden bijen het Nijmeeg­se stadhuis. Veilig gehuisvest in vier bijenkasten op het dak welte­verstaan. De ‘woningen’ voor de geel-zwar­te insecten zijn het gezicht van het project Stadsbijen. Vrijdagoch­tend klonk op het dak van het stadhuis het startsein voor dit sa­menwerkingsverband tussen Iris-Zorg Nijmegen (instelling voor verslavingszorg), de Gelderse Na­tuur en Milieufederatie (GNMF) en de gemeente Nijmegen. Een artikel uit De Gelderlander.

Lees verder

Gemeente investeert duurzaam in eigen gebouwen

Titus Brandsma. grootDe komende jaren investeert de gemeente Nijmegen jaarlijks twee miljoen euro in de eigen gebouwen om deze duurzamer te maken. Als eerste is het stadhuis aan de beurt gevolgd door tien gebouwen in de wijken met een slecht energielabel. Het geld dat bespaard wordt met betere isolatie, HR++-glas, zonnepanelen en andere maatregelen gebruikt de gemeente om meer gebouwen in een betere staat te krijgen en duurzamer te maken.

Lees verder

Verbruik energie van stad daalt flink

energiebesparing2Het energieverbruik in Nijmegen is in een jaar tijd met 3,12 procent gedaald en vergeleken met 2008 met 7,36 procent. De cij­fers, afkomstig van gas- en elektri­citeitsnetwerkbeheerder Liander, omvatten zowel het verbruik van particulieren als van bedrijven. Een artikel uit De Gelderlander.

Lees verder