Blog

You are here:

Nieuwe opzet voor windmolens langs de A15

wintturbineEr komt een nieuw bestemmingsplan voor het gebied aan de noordrand van Nijmegen. Het plan moet de komst van een windpark ten zuiden van de A15 mogelijk maken. Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan doorloopt de gemeente opnieuw een MER-procedure. De gemeente hecht eraan dat Nijmeegse burgers en bedrijven aan de windturbines kunnen meedoen.

Lees verder

Subsidie voor E-scooters

e-scooterVanaf 21 januari kunnen ondernemers en organisaties in Nijmegen subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische scooters. Zij krijgen 30 procent van de aanschafwaarde terug met een maximum van € 750 per scooter. Een ondernemer kan subsidie voor maximaal 10 scooters aanvragen. Verschillende ondernemers, van pizzabezorgers en makelaars tot media, tonen al interesse voor stil transport zonder luchtvervuiling. Binnenkort besluit de raad over dit voorstel.

Lees verder

Nijmegen als eerste gentechvrij

gentechvrijDe gemeente Nijmegen staat niet toe dat er binnen haar grenzen genetisch veranderde landbouwproducten worden geteeld en heeft dat vastgelegd in een bestemmingsplan. Tegen dat plan heeft geen enkele partij in de afgelopen maanden bezwaar aangetekend, zodat het rechtskracht heeft. Daarmee is Nijmegen de eerste stad in Europa die zo ver is. Vandaag is er een feestje om dat te vieren. Een bericht uit Trouw.

Lees verder

Nijmegen wil desnoods zelf gaan bouwen

woningbouwVoor Nijmegen is alles bespreekbaar – inclusief zelf laten bouwen – om de woningbouw gaande te houden. In de gemeente vindt discussie plaats over het zelf financieren of ontwikkelen van de nog te bouwen woningen in de Waalsprong. Een raadsmeerderheid van SP, PvdA en GroenLinks ziet daar wel brood in. Een artikel uit Binnenlands Bestuur.

Lees verder