Blog

You are here:

Woningbouw tot 2020: prioriteit aan Waalsprong, Waalfront en Spoorzone

woningbouwOmdat de situatie op de woningmarkt door de crisis sterk is veranderd, heeft de gemeente Nijmegen het woningbouwprogramma voor de komende jaren nog eens goed onder de loep genomen. Belangrijkste conclusie is dat er in Nijmegen nog veel vraag is naar woningen, dat er ook nog genoeg bouwplannen zijn, maar dat er goed bekeken moet worden of de juiste woningen op de juiste plek gebouwd worden. Nijmegen geeft prioriteit aan het afbouwen van de Waalsprong, het Waalfront en de oostkant van de Spoorzone, en staat meer terughoudend tegenover bouwen in de bestaande stad.

Lees verder

Nog 10 procent energiewinst te behalen bij zorginstellingen

spaarlampBij controle van 29 zorginstellingen is geconstateerd dat er nog 10 procent energie kan worden bespaard. Met die hoeveelheid kunnen 475 huishoudens jaarlijks van energie worden voorzien. De gemeente controleert elk jaar specifieke bedrijfstakken op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen die in vijf jaar terug te verdienen zijn. In 2011 stond de zorgsector centraal. In 2012 is de handhaving gericht op grote kantoren, scholen en groothandel.

Lees verder

Mogelijk ‘multimedia’ bioscoop in de Waalsprong

cinemecDe gemeente Nijmegen en CineMec Ede hebben vandaag een intentieovereenkomst gesloten om een multimedia center te realiseren in park De Waaijer in de Waalsprong. Komende maanden onderzoeken beide partijen of deze ‘bioscoop-plus’ haalbaar is en past in het gebied. Met het ondertekenen van de overeenkomst spreken zowel het college van B&W als de directie van CineMec hun intentie uit deze bijzondere voorziening in de Waalsprong mogelijk te maken.

Lees verder

Power2Nijmegen: op weg naar een energieneutrale stad in 2045

windmolens-met-regenboogNijmegen heeft de ambitie om in 2045 zelfvoorzienend te zijn in zijn energieverbruik. Daarom start de gemeente de komende maanden het co-creatieproces ‘Power2Nijmegen’, samen met bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en andere deskundigen in de stad. De gemeente vraagt de partijen om op zoek te gaan naar manieren om er voor te zorgen dat Nijmegen in 2045 ongeveer 50 procent minder energie gebruikt en de rest van zijn energie uit duurzame bronnen opwekt.

Lees verder