Blog

You are here:

Gemeentelijke lening helpt starters op de Nijmeegse woningmarkt

starters2Het college van burgemeester en wethouders wil meer starters een kans geven op de woningmarkt. Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2012 meer startersleningen dan voorheen te verstrekken, voor mensen die hun eerste koopwoning willen kopen. De startersleningen worden gefinancierd door een lening die de gemeente aangaat in combinatie met cofinanciering van ontwikkelaars in de Waalsprong. Op deze manier kunnen vanaf volgend jaar 150 starters gebruik maken van een financiële steun in de rug. Het gaat om 100 leningen in de Waalsprong en 50 leningen voor starters in de andere wijken van de stad. Sinds 2004 zijn er in Nijmegen bijna 100 startersleningen verstrekt.

Lees verder

Pakket aan maatregelen moet fietsgebruik Waalsprong stimuleren

fietstunnelGoede fietsverbindingen tussen de nieuwe stadsbrug De Oversteek en de knoop Lent en Oosterhoutsedijk; een fietsvriendelijke trap vanaf de Oosterhoutsedijk naar de Snelbinder; een snelle fietsroute tussen bedrijventerrein De Grift en Oosterhout, en een doorlopend fietspad zuidelijk van de Oosterhoutseplas. Deze en andere maatregelen zijn opgenomen in het vandaag door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Uitvoeringsplan Fietsinfrastructuur Waalsprong.

Lees verder

‘Woonmiles’ geven starters meer kans

huurwoningBetaalbare huurwoningen in populaire buurten moeten voortaan niet vanzelfsprekend toevallen aan ouderen die al sinds mensenheugenis staan ingeschreven bij Entree. Het is eerlijker om toe te werken naar een puntensysteem, waarbij gegadigden ‘woonmiles’ verdienen, gelijk het spaarsysteem voor ‘airmiles’. Een bericht uit De Gelderlander.

Lees verder