Blog

You are here:

Nijmegen gentechvrije stad

gentechvrijDe gemeente Nijmegen heeft een brief gestuurd naar de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aan te kondigen dat Nijmegen een gentechvrije stad wil zijn. De gemeente wil geen teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op haar grondgebied. Op 29 juni heeft de gemeenteraad de stad gentechvrij verklaard. Aanleiding is een burgerinitiatief dat door 4000 burgers is ondersteund.

Lees verder

Aanpassing plannen en financiën geeft Waalsprong stevig fundament

waalsprongDe bouw van het nieuwe Nijmeegse stadsdeel Waalsprong ontkomt niet aan de gevolgen van de internationale economische situatie en de stagnatie op de Nederlandse woningmarkt. Om de financiën op orde te houden en om voor 30.000 bewoners een aantrekkelijk woongebied te kunnen realiseren, grijpen de aandeelhouders van de grondexploitatiemaatschappij (GEM) Waalsprong nu in. De belangrijkste ingrepen zijn een aanpassing van het plan voor de Citadel, verlaging van grondprijzen en een herverdeling van de financiële risico’s tussen de aandeelhouders. Het college van B&W wil als grootste aandeelhouder in de GEM instemmen met de maatregelen. De gemeenteraad kan daarover deze maand nog wensen en bedenkingen uitspreken.

Lees verder

Nijmeegse bedrijven en instellingen besparen ruim twintig procent CO2 in drie jaar tijd

ton-co216 vooraanstaande Nijmeegse bedrijven en instellingen, verenigd in het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) hebben de afgelopen drie jaar fors bespaard op energie en uitstoot van broeikasgassen. Dit deden zij onder andere door energiezuinig te werken, het wagenpark zuiniger te maken en te investeren in nieuwe technieken. Het resultaat, 905 duizend ton CO2, staat gelijk aan het totale jaarlijkse energieverbruik (gas en elektra) van zo’n 181.000 woningen.

Lees verder