Blog

You are here:

Doorbraak duurzame energie voor het grijpen

zonnepaneel_313661bMaandag praat de Tweede Kamer over duurzame energie en de veelbesproken ‘Green Deal’. Behalve de behandeling van de begroting van minister Verhagen is het ook dé kans om een doorbraak voor lokaal geproduceerde duurzame energie te realiseren. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven kijken reikhalzend uit naar een maatregel die in één klap zal leiden tot een doorbraak van lokale opwekking van duurzame energie: stel lokale duurzame energiecoöperaties vrij van energiebelasting. Krijgen we maandag eindelijk de doorbraak waar we al jaren op wachten? Een opinieartikel in Trouw van tientallen lokale bestuurders.

Lees verder

Corporaties blijven investeren ondanks Rijksbeleid

huurwoning-waalsprongDoor Rijksbeleid zijn woningcorporaties genoodzaakt om nieuwe afspraken te maken met het college van burgemeester en wethouders. Vanaf 2014 gaan corporaties in Nijmegen namelijk jaarlijks 7,25 miljoen euro huurtoeslagheffing betalen, zo’n 250 euro per woning. Bij ongewijzigd beleid valt de investeringscapaciteit van de corporaties daardoor terug naar nul. Om toch te kunnen blijven investeren in de stad zijn nieuwe afspraken noodzakelijk; over beheerslasten van corporaties, betaalbaarheid van huurwoningen en parkeren. De nieuwe afspraken liggen vast in de “uitgangspuntennotitie prestatieafspraken” die nog met de gemeenteraad moet worden besproken.

Lees verder

Nijmegen kiest ontwerpen voor bruggen ‘Ruimte voor de Waal’

promenadebrugAls onderdeel van de dijkverlegging bij Lent zijn twee nieuwe bruggen en een verlenging van de bestaande Waalbrug nodig. De bruggen maken de verbinding van het geplande eiland in de Waal naar de Nijmeegse noordoever. Voor het ontwerpen van deze bruggen zijn voor de zomer drie architecten geselecteerd. Burgemeester en wethouders hebben nu de ontwerpen op hoofdlijnen vastgesteld. Deze ontwerpen worden technisch verder uitgewerkt door de aannemer die via aanbesteding wordt geselecteerd. De aanbesteding start na instemming door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder

Stadseiland Nijmegen wint prestigieuze prijs in New York

dijkverleggingOp 29 oktober is in New York de Waterfront Center Award 2011 toegekend aan het plan ‘Ruimte voor de Waal’ bij Nijmegen. Het plan is onderdeel van het landelijke project Ruimte voor de Rivier, dat met meer dan 30 rivieringrepen de risico’s op overstromingen bij hoogwater moet verminderen. In Nijmegen wordt de dijkverlegging gecombineerd met de aanleg van een rivierpark in het hart van de stad. De jury van de Waterfront Center Award roemt de wijze waarop omwonenden zijn meegenomen in de planvorming, de innovatieve combinatie tussen hoogwaterbescherming en gebiedsontwikkeling en de kennisdeling met riviersteden in de buurlanden.

Lees verder