Blog

You are here:

Nijmegen koopt bosje voor park Lingezegen

lingezegen1Nijmegen heeft het Spiegelbosje (10 hectare) en het voormalige pompstation achter Fort Lent van waterbedrijf Vitens gekocht. Voor de aankoop heeft de gemeente bijna 1 miljoen euro be­taald. Volgens wethouder Van der Meer is het een strategische aankoop. Het bosgebied op het grondgebied van Lingewaard is voor de bewo­ners van de Waalsprong dé toe­gang naar het toekomstige park Lingezegen en de Bemmelse­waard. In particuliere handen zou­den de percelen een barrière vor­men om vanuit de nieuwe wijken het natuurgebied te bereiken.

Lees verder

Extra steun voor starters woningmarkt in Waalsprong

starters2Rond de 200 starters krij­gen de kans in de Waalsprong met financiële steun van Nijmegen een woning te kopen. Wethouder Jan van der Meer heeft met de ontwik­kelaars een fors bedrag kunnen vrijmaken voor startersleningen. Hij kan via een bankconstructie 7 miljoen euro inzetten. Jonge ko­pers kunnen daarmee 35.000 euro drie jaar aflossingsvrij lenen en de jaren daarna tegen een lage rente.

Lees verder

Interview in De Dukenburger

jan-1‘Ik heb gekozen voor Nijmegen.’ Dat zegt wethouder Jan van der Meer in het wijkblad De Dukenburger. Het is onmogelijk dat hij in een andere stad bestuurder wordt. Jan van der Meer is wethouder van onder meer wonen, klimaat en groen. Het is zijn tweede periode in het college van B en W.

Lees verder