Blog

You are here:

Stadseiland Nijmegen wint prestigieuze prijs in New York

dijkverleggingOp 29 oktober is in New York de Waterfront Center Award 2011 toegekend aan het plan ‘Ruimte voor de Waal’ bij Nijmegen. Het plan is onderdeel van het landelijke project Ruimte voor de Rivier, dat met meer dan 30 rivieringrepen de risico’s op overstromingen bij hoogwater moet verminderen. In Nijmegen wordt de dijkverlegging gecombineerd met de aanleg van een rivierpark in het hart van de stad. De jury van de Waterfront Center Award roemt de wijze waarop omwonenden zijn meegenomen in de planvorming, de innovatieve combinatie tussen hoogwaterbescherming en gebiedsontwikkeling en de kennisdeling met riviersteden in de buurlanden.

Lees verder

Forse verlaging schadelijke stoffen in het centrum van Nijmegen

breng-busIn 2010 is de lucht in het centrum van Nijmegen veel beter geworden. Dat geldt in ieder geval voor de concentraties van NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijnstof). De afname van NO2 veroorzaakt door verkeer, is vooral in het centrum groot: zo’n 20 procent in de Bloemerstraat en de Smetiusstraat. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de invoering in 2010 van de 75 stadsbussen die op aardgas rijden. Vanaf 2013 gaan alle bussen, ook de streekbussen, op biogas rijden en zal de lucht nog verder verbeteren.

Lees verder

Nijmegen gentechvrije stad

gentechvrijDe gemeente Nijmegen heeft een brief gestuurd naar de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aan te kondigen dat Nijmegen een gentechvrije stad wil zijn. De gemeente wil geen teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op haar grondgebied. Op 29 juni heeft de gemeenteraad de stad gentechvrij verklaard. Aanleiding is een burgerinitiatief dat door 4000 burgers is ondersteund.

Lees verder

Aanpassing plannen en financiën geeft Waalsprong stevig fundament

waalsprongDe bouw van het nieuwe Nijmeegse stadsdeel Waalsprong ontkomt niet aan de gevolgen van de internationale economische situatie en de stagnatie op de Nederlandse woningmarkt. Om de financiën op orde te houden en om voor 30.000 bewoners een aantrekkelijk woongebied te kunnen realiseren, grijpen de aandeelhouders van de grondexploitatiemaatschappij (GEM) Waalsprong nu in. De belangrijkste ingrepen zijn een aanpassing van het plan voor de Citadel, verlaging van grondprijzen en een herverdeling van de financiële risico’s tussen de aandeelhouders. Het college van B&W wil als grootste aandeelhouder in de GEM instemmen met de maatregelen. De gemeenteraad kan daarover deze maand nog wensen en bedenkingen uitspreken.

Lees verder

Nijmeegse bedrijven en instellingen besparen ruim twintig procent CO2 in drie jaar tijd

ton-co216 vooraanstaande Nijmeegse bedrijven en instellingen, verenigd in het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) hebben de afgelopen drie jaar fors bespaard op energie en uitstoot van broeikasgassen. Dit deden zij onder andere door energiezuinig te werken, het wagenpark zuiniger te maken en te investeren in nieuwe technieken. Het resultaat, 905 duizend ton CO2, staat gelijk aan het totale jaarlijkse energieverbruik (gas en elektra) van zo’n 181.000 woningen.

Lees verder