Blog

You are here:

Nijmegen koopt bosje voor park Lingezegen

lingezegen1Nijmegen heeft het Spiegelbosje (10 hectare) en het voormalige pompstation achter Fort Lent van waterbedrijf Vitens gekocht. Voor de aankoop heeft de gemeente bijna 1 miljoen euro be­taald. Volgens wethouder Van der Meer is het een strategische aankoop. Het bosgebied op het grondgebied van Lingewaard is voor de bewo­ners van de Waalsprong dé toe­gang naar het toekomstige park Lingezegen en de Bemmelse­waard. In particuliere handen zou­den de percelen een barrière vor­men om vanuit de nieuwe wijken het natuurgebied te bereiken.

Lees verder

Extra steun voor starters woningmarkt in Waalsprong

starters2Rond de 200 starters krij­gen de kans in de Waalsprong met financiële steun van Nijmegen een woning te kopen. Wethouder Jan van der Meer heeft met de ontwik­kelaars een fors bedrag kunnen vrijmaken voor startersleningen. Hij kan via een bankconstructie 7 miljoen euro inzetten. Jonge ko­pers kunnen daarmee 35.000 euro drie jaar aflossingsvrij lenen en de jaren daarna tegen een lage rente.

Lees verder