Blog

You are here:

Aanpassing bouwplannen Waalsprong

woningbouwDe bouwplannen voor de Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent in de Waalsprong worden aangepast. Zo wordt overwogen om minder appartementen, minder ondergronds parkeren, en meer grondgebonden woningen in de Citadel te realiseren. Een deel van de in de Citadel geplande horeca wordt mogelijk verplaatst richting de Hoge Bongerd. Het geplande winkelaanbod in de Citadel blijft behouden, en wordt waarschijnlijk versneld uitgevoerd.

Lees verder

Nijmeegse aanpak energiebesparing bij particuliere woningen

energiebesparingNijmegen wil particuliere woningeigenaren stimuleren hun woningen energiezuiniger te maken. Daarvoor ligt nu het plan klaar. Woningeigenaren kunnen zeker 20 procent goedkoper uit zijn bij het treffen van maatregelen. Het college van burgemeester en wethouders wil vooral groepen van bewoners stimuleren om samen te werken voor het energiezuiniger maken van hun woning. In de Weezenhof start een pilot voor 250 woningen.

Lees verder

Subsidieregeling voor auto’s op Groengas

groengasOp 1 juli start het Rijk met een subsidie voor auto’s op Groengas voor ondernemers. Met deze regeling wil de overheid het rijden op schonere brandstoffen, in dit geval Groengas, stimuleren. De gemeente verstuurt een mailing naar bedrijven uit de branches die we als kansrijk voor stimulering van groengasvoertuigen hebben aangemerkt (schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, woningbouwcorporties, enz.) om ze op te roepen gebruik te maken van de subsidieregeling.

Lees verder