Blog

You are here:

Interview voor 10:10 The energy challenge

groen-dak-stadhuisDe Gemeente Nijmegen presenteert in haar Duurzaamheidsagenda 2011-2015 een ambitieus energiebeleid voor zowel de gemeentelijke organisatie als de stad Nijmegen. In samenwerking met bedrijven, organisaties en burgers wordt er door de gemeente flink ingezet op energiebesparing en duurzame energie. Halverwege mei 2010 heeft de Gemeente Nijmegen zich aangesloten bij 10:10. Wij gingen in gesprek met wethouder Jan van der Meer over de duurzame initiatieven en ambities van de Gemeente Nijmegen.

Lees verder

Aanpassing bouwplannen Waalsprong

woningbouwDe bouwplannen voor de Citadel, Hoge Bongerd, Knoop Lent en Veur Lent in de Waalsprong worden aangepast. Zo wordt overwogen om minder appartementen, minder ondergronds parkeren, en meer grondgebonden woningen in de Citadel te realiseren. Een deel van de in de Citadel geplande horeca wordt mogelijk verplaatst richting de Hoge Bongerd. Het geplande winkelaanbod in de Citadel blijft behouden, en wordt waarschijnlijk versneld uitgevoerd.

Lees verder

Nijmeegse aanpak energiebesparing bij particuliere woningen

energiebesparingNijmegen wil particuliere woningeigenaren stimuleren hun woningen energiezuiniger te maken. Daarvoor ligt nu het plan klaar. Woningeigenaren kunnen zeker 20 procent goedkoper uit zijn bij het treffen van maatregelen. Het college van burgemeester en wethouders wil vooral groepen van bewoners stimuleren om samen te werken voor het energiezuiniger maken van hun woning. In de Weezenhof start een pilot voor 250 woningen.

Lees verder

Subsidieregeling voor auto’s op Groengas

groengasOp 1 juli start het Rijk met een subsidie voor auto’s op Groengas voor ondernemers. Met deze regeling wil de overheid het rijden op schonere brandstoffen, in dit geval Groengas, stimuleren. De gemeente verstuurt een mailing naar bedrijven uit de branches die we als kansrijk voor stimulering van groengasvoertuigen hebben aangemerkt (schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, woningbouwcorporties, enz.) om ze op te roepen gebruik te maken van de subsidieregeling.

Lees verder