Blog

You are here:

Energieverspilling in supermarkt beboet

koeling1De gemeente Nijme­gen gaat vanaf mei boetes opleg­gen aan supermarkten die hun koelvakken niet afdekken. Zestien Nijmeegse supers hebben inmid­dels een waarschuwingsbrief met een ‘voornemen tot dwangsomop­­legging’ ontvangen. Wie geen ac­tie onderneemt, riskeert een boete van 750 euro per meter niet afge­dekte koeling, per week.

Lees verder

Week van het energiezuinige huis

a-huis-180-sVan 11 tot en met 16 april organiseert de gemeente Nijmegen samen met Het Groene Hert de week van het energiezuinige huis. Hiermee willen zij een impuls geven aan woningisolatie en verduurzaming van woningen in Nijmegen. De gemeente stelt voor de eerste 1000 belangstellenden gratis een Duurzame Waardekaart (normaal € 25) beschikbaar.

Lees verder

Grote behoefte aan stedelijk wonen in Nijmegen

woningbouwIn Nijmegen is tot 2020 vooral vraag naar woningen in centrumstedelijke woongebieden. Behalve de binnenstad en de direct omliggende wijken, kunnen ook de geplande wijken Citadel en Waalfront in die behoefte voorzien. Dit blijkt uit de ‘Woonverkenning 2010-2011’, die het college van B&W heeft vastgesteld.

Lees verder

Nijmegen wil een duurzame en energiezuinige stad zijn

zonneboomNijmegen is in 2045 een stad die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Dat is het streven van het college, verwoord in de Duurzaamheidsagenda 2011-2015. De Duurzaamheidsagenda vormt de basis voor de verdere uitwerking van het stedelijke duurzaamheidsbeleid. Energiebesparing en duurzame energie zijn de leidraad en iedereen in de stad kan meewerken aan  de lange termijn energievisie. Inzetten op duurzaamheid is tegelijk een belangrijke kans voor economische groei.

Lees verder

Start nieuwbouw Waalfront komt als geroepen

handelskadeUit onderzoek van de gemeente blijkt dat er in Nijmegen een opvallend grote vraag is naar centrumstedelijke wooncomplexen. De aangekondigde bouw van 540 wooneenheden aan de Waalhaven in Nijmegen-West, fase één van het Waalfrontplan, komt volgens GroenLinks-wethouder Jan van der Meer dan ook als geroepen. Met name meer (werkende) jongeren willen steeds vaker in het centrum of dicht bij het centrum wonen, meldt Van der Meer.

Lees verder