Blog

You are here:

‘De energietransitie is alleen mogelijk als iedereen eraan bijdraagt’

Schermafbeelding 2017-10-05 om 18.00.33

In Nederland verwarmen we huizen en gebouwen vooral met aardgas. Voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050 zijn andere vormen van verwarming nodig. De energietransitie is een immense operatie en alleen mogelijk als iedereen bijdraagt: overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Als warmteregisseur in de regio’s Amsterdam en Arnhem-Nijmegen vertelde Jan van der Meer tijdens het seminar Zonder gas in de kou? van Dirkzwager over de transitie van gas naar duurzame verwarming: wat staat bedrijven en organisaties te wachten? Een interview voor het blad Samenspraak. 

Lees verder

Warmtenetten onmisbaar voor de energietransitie

Schermafbeelding 2017-09-27 om 16.57.14
We moeten van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Niet alleen omdat de Groningers wel genoeg zijn getart, maar ook omdat de Nederlandse regering zo besloten heeft na het Parijse klimaatakkoord. Hoe gaan we straks ons huis verwarmen? Warmtenetten lijken een belangrijke rol te gaan spelen, ondanks alle bezwaren. Een artikel in het Amsterdamse blad NUL20. 

Lees verder

Nieuwe coalitie doet er goed aan voldoende uit te trekken voor de warmtetransitie

Russia-Ukraine gas crisis

De gaswinning zal ongetwijfeld een belangrijk onderwerp zijn aan de onderhandelingstafel van de beoogde coalitiepartijen. Grote kans dat de gaskraan in Groningen verder wordt dichtgedraaid. Natuurlijk heeft dat effect op de schatkist; minder winning leidt tot minder gasbaten en dus tot het maken van keuzes in de Rijksbegroting. Maar de lagere gaswinning leidt ook op een andere manier tot effecten binnen de Rijksbegroting. Er zal namelijk ook moeten worden gekeken naar de afname van aardgas. Als er minder aanbod is zullen we dus ook de vraag naar aardgas moeten afbouwen. En daar is óók rijksgeld voor nodig. Iets waar tot nu tot nog weinig aandacht voor is. Een blog voor Over Morgen.

Lees verder

Kantelpunt voor warmtenetten snel dichterbij

Schermafbeelding 2017-05-11 om 13.36.33

“Warmtenetten zijn zonder twijfel de meest effectieve oplossing om snel en grootschalig van het aardgas af te komen. Efficiënter kun je de klimaateuro niet inzetten. Natuurlijk kun je er van alles tegenin brengen. Dat het niet 100% groen is bijvoorbeeld. Ik zeg: als we geen warmtenetten aanleggen gebeurt er niets, of in ieder geval veel te weinig. Onze primaire taak is om de verspilling tegen te gaan. En daarna verduurzamen.” Een interview in het CO2-reductierapport van Nuon Warmte. 

Lees verder