Blog

You are here:

Corporaties bouwen 2750 woningen tot 2015

sociale_woningbouw__230052eVandaag ondertekenden wethouder Jan van der Meer en de directeuren van de Nijmeegse woningcorporaties een nieuwe raamovereenkomst voor de periode 2010 tot 2015. In de nieuwe raamovereenkomst staan de gezamenlijke stedelijke opgaven op het gebied van wonen. Het gaat dan om het verder terugdringen van het woningtekort, het investeren in wijkaanpak, de woonlasten en energiebesparing, de huisvesting van bijzondere groepen en de woonruimteverdeling.

Lees verder

Nijmeegse subsidieregeling voor groendaken woningcorporaties en bedrijven

groen-dak-stadhuisDe gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. In 2011 wordt voor de subsidieregeling 100.000 euro beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten die worden gemaakt om een groendak aan te legggen.

Lees verder

Gemeente blijft in positieve cijfers bij bouw Waalsprong

waalsprongDe laatste tijd is er in de media geregeld aandacht geweest voor de stagnerende woningbouw als gevolg van de economische crisis. Dat zou leiden tot fikse verliezen voor gemeenten met grote woningbouwprojecten, zoals de Waalsprong in Nijmegen. Dat is voor Nijmegen feitelijk niet juist, maar het gaat dan ook om complexe materie. Daarom lichten wij graag toe hoe de ontwikkeling van de Waalsprong verloopt en welke financiële gevolgen de haperende woningbouw heeft voor de gemeente. Een ingezonden artikel in De Gelderlander.

Lees verder