Blog

You are here:

Blog: Tijd voor nieuwe energie en mediterraans bouwen

zonnepaneel_313661bIn 2050 is de olie op, in 2070 komt een einde aan aardgas. Is dat erg? Hoeft niet, als we ons daar  maar op voorbereiden. Hebben we genoeg alternatieven? Jazeker: aardwarmte, restwarmte, biogas, zonnekracht en windenergie. Komt het van de grond? Nee, helaas nog veel te weinig. Mijn drijfveer als wethouder voor Klimaat & Energie is dan ook om in Nijmegen de switsch naar nieuwe vormen van energie in een hogere versnelling te krijgen. Omdat ik sinds kort ook de ruimtelijke ontwikkeling in de Waalsprong en Wonen in mijn portefeuille heb kan ik mooi verbindingen leggen tussen bouwen, volkshuisvesting en milieu. Het motto van het coalitieakkoord is daar trouwens ook heel helder in, we gaan ‘werken aan een duurzame toekomst’.

Lees verder

Goed energiegebruik bij supermarkten gecontroleerd en beloond

koeling1Nijmegen zet drie supermarkten in het zonnetje die hun best hebben gedaan energie te besparen. Ze lopen voorop in het nemen van verplichte maatregelen. Nijmegen controleert alle grote bedrijven en instellingen op het verantwoord en zuinig omgaan met energie. Elk jaar een nieuwe branche. Afgelopen jaar zijn de supermarkten gecontroleerd en komend jaar zijn de zorginstellingen aan de beurt. Gebleken is dat deze instellingen veel energie verbruiken en nog veel maatregelen kunnen treffen om energie te besparen.

Lees verder

Waalsprong verkopen als duurzame wijk

waalsprongAfgelopen donderdag kreeg ik de kans om mijn gedachten over de Waalsprong te ventileren op een borrel van de GEM Waalsprong. Ik mocht de aanwezigen toespreken in de Historische Tuin te Lent. De Waalsprong moet weer een duurzame wijk worden, vind ik. Dat zorgt er namelijk voor dat we de wijk positief kunnen vermarkten en potentiële kopers over de streep kunnen trekken.

Lees verder

GroenLinks tevreden over duurzaam en sociaal coalitieakkoord Nijmegen

kaft-akkoordGroenLinks Nijmegen is erg content met het nieuwe coalitieakkoord dat samen met de PvdA en D66 tot stand is gekomen. Ondanks de bezuinigingen is er voldoende geld beschikbaar voor nieuw beleid. Duurzaamheid is een prioriteit van deze coalitie. We zetten in op energiezuinige woningen en duurzame energiebronnen als zon, wind en restwarmte. Het sociaal beleid blijft een van de pijlers van de gemeente. Er wordt niet bezuinigd op maatschappelijke opvang, zelfhulporganisaties en de noodopvang van vluchtelingen. Verder helpen we werkzoekenden zo goed mogelijk aan een baan.

Lees verder

Paul bedankt!

DeplaGisteren was er het afscheid van Paul Depla. Tien jaar lang was hij wethouder in Nijmegen. En de beste van de afgelopen 20 jaar. Ik zal hem missen o.a. vanwege zijn geweldig gevoel voor humor. Ik hield deze toespraak.

Lees verder