Blog

You are here:

Subsidie voor aardgastaxi’s van start

logo-aardgasNa akkoord van de raad start dit voorjaar de subsidieregeling voor het onderhoud van aardgastaxi’s. Uit overleg met de taxibranche blijkt dat veel taxibedrijven gecharmeerd zijn van het rijden op aardgas. Dit vanwege de lage brandstofprijzen. Omdat ze echter weinig zicht op de onderhoudskosten hebben, durven ze het risico van overschakeling op de schonere brandstof niet aan. Ter stimulering financiert de gemeente de eventuele extra kosten van onderhoud. Zo kunnen na de bussen van Breng ook de vele kilometers makende taxi’s zorgen voor schonere lucht in de stad.

Lees verder

Proef met deelauto’s in Nijmegen-Oost leidt tot flinke groei deelautogebruik

greenwheelsHet plaatsen van extra deelauto’s in Nijmegen-Oost heeft geleid tot een forse groei van het aantal deelauto-abonnementen in de wijk. In 2009 steeg het aantal abonnees met 27%. Deze groei is significant hoger dan in voorgaande jaren, en de ontwikkeling van het aantal deelauto-abonnementen in andere delen van de stad en andere steden. De toename van het aantal abonnementen is voldoende om 4 van de 8 extra deelauto’s in Nijmegen-Oost definitief te laten staan. Het aantal deelauto’s in Nijmegen-Oost groeit daardoor structureel van 9 naar 13.

Lees verder

Blog: Dankzij gratis OV doen ouderen meer aan mantelzorg

gratis_ov_kleinVan de week kreeg ik een lief briefje van mevrouw Haffmans uit de wijk Groenewoud. Zij geeft aan dat ze met het gratis OV vaker op pad gaat en vaker aan mantelzorg doet. Doordat er bezuinigd wordt op de AWBZ komen zorgtaken steeds vaker te liggen bij vrijwilligers. Daarom is het goed dat deze vrijwilligers, die vaak uit dezelfde doelgroep komen, gesteund worden met gratis OV. D66, PvdA en VVD willen hier helaas op bezuinigen. GroenLinks vindt dit in goed Nederlands: penny-wise, pound-foolish.

Lees verder