Blog

You are here:

Nijmegen draagt tot 200 euro bij per zonnepaneel

zonnepaneel_313661hNijmegen stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en -boilers met een aanschafsubsidie. Woningeigenaren krijgen tot 200 euro per geplaatste zonnepaneel of zonneboiler. De subsidie is ingesteld om woningeigenaren een extra stimulans te geven voor het nemen van klimaatvriendelijke maatregelen. Duurzame energie, zoals zonne-energie, vermindert de CO2 uitstoot en helpt zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Lees verder

Strijden tegen imago ‘parkeeronvriendelijk’

fietsenstalling-grootHet stallen van fietsen in de Nijmeegse binnenstad is net zo’n heet hangijzer als het parkeren van auto’s in de stad. Vrijwel alle partijen besteden er in hun verkiezingsprogramma’s op een of andere manier aandacht aan en verkeerswethouder Jan van der Meer heeft de laatste maanden nieuwe en aanvullende maatregelen aankondigd in het kader van het fietsparkeerbeleid. Een interview in het binnenstadsblad Novio Nova.

Lees verder