Blog

You are here:

Impuls voor warmtenet in regio Arnhem-Nijmegen

Warmtenet2

De regio Arnhem-Nijmegen wil meer snelheid bij het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving door huishoudens aan te sluiten op het warmtenet. Per 1 januari 2017 start hiervoor Jan van der Meer als warmteregisseur. Hij gaat vraag en aanbod van warmte in kaart brengen, een verduurzamingsstrategie van de warmtebronnen opstellen, aan de slag met gemeentelijke warmtetransitieplannen en werken aan het creëren van een aantrekkelijk aanbod voor de afnemers van warmte. Ook zal hij een bijdrage leveren aan andere alternatieven voor aardgas.

Lees verder

Metropoolregio Amsterdam bereidt zich voor op aardgasvrije toekomst

schermafbeelding-2016-12-18-om-14-16-25

Woensdag 14 december stemden 32 publieke en private partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in met het ‘Grand Design’ van een regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer. De regio bereidt zich hiermee voor op een aardgasloze gebouwde omgeving met warmtenetten als een aantrekkelijk alternatief. Het beoogde collectieve warmtenet is volgens onderzoek van CE Delft vele malen goedkoper dan een aanpak met individuele maatregelen in de woningen en zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing. Ook is de ‘Routekaart Duurzame Warmte in de MRA’ vastgesteld, waarin afspraken staan hoe het regionale warmtenet gerealiseerd kan worden. Het aaneengesloten warmtenet moet in 2040 evenveel duurzame warmte geven aan huizen, tuinbouwkassen en bedrijven die gelijkstaat aan de warmtevraag van een half miljoen woningen.

Lees verder

Tegenstanders warmtenetten zijn de bondgenoten van aardgas

Smiling plumber

Op 1 november was er in Pakhuis de Zwijger een constructief debat over het einde van aardgas in de gebouwde omgeving. Ik mocht een bevlogen verhaal houden over waarom we af moeten van aardgas, hoe we dat het beste kunnen doen en wat we daarvoor nodig hebben. Het publiek deelde het urgentiegevoel en wilde actie zien. Een dag later kreeg ik een mail van een man uit Amsterdam. Hij liet weten zijn medebewoners niet mee te krijgen bij een overstap naar stadswarmte en dus gaan ze de gasketels vervangen. En dat terwijl het warmtenet nota bene om de hoek ligt. Een blog over de weerbarstige praktijk.

Lees verder