Blog

You are here:

Nijmegen gaat voor Natuurcentrum Rivieren

natuurcentrumAls het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er een Natuurcentrum Rivieren ten oosten van de Waalbrug, op de grens tussen stad en natuur. De gemeente Nijmegen heeft samen met Staatsbosbeheer, het Natuurmuseum Nijmegen, het Milieu Educatie Centrum Nijmegen en het IVN Rijk van Nijmegen laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een gezamenlijke huisvesting, die allemaal actief zijn op het gebied van natuurbeleving, natuur- en milieueducatie. Daarnaast is onderzocht wat de beste locatie is voor het Natuurcentrum Rivieren.

Lees verder

Rioolheffing weer tientjes omlaag

rioolDe rioolheffing in Nijmegen gaat in 2010 op­nieuw omlaag. Dit jaar daalden de rioollasten al met ruim 30 euro (naar 195 euro gemiddeld per huis­houden). „Volgend jaar gaat het wederom om een daling van enke­le tientjes”, zegt milieuwethouder Jan van der Meer (GroenLinks). Onder meer omdat de rioolheffing in Nijmegen deels via de ozb wordt geheven – die gekoppeld is aan de waarde van een woning – „kan het bedrag per huishouden wel wat verschillen”.

Lees verder

Nieuwe impuls voor lobby nachttrein naar Nijmegen

nachttrein_largeDe lobby van Nijme­gen en Arnhem om de regio aan te sluiten op het nachtnet van de NS heeft een nieuwe impuls gekre­gen. Nijmegen weet zich opeens ge­steund door de provincie Noord-Brabant. Het provinciebe­stuur gaat er in Gelderland voor pleiten dat Nijmegen wordt aange­sloten op het Brabantse nachtnet. Bovendien gaat NS volgens de Nij­meegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer op zijn verzoek alvast bestu­deren of aansluiting van deze re­gio op het nachtnet technisch mo­gelijk is en wat dat gaat kosten.

Lees verder

P+R Waalsprinter ruim drie keer zo groot

ovatonde_4_mei_2009De uitbreiding van de P+R Waalsprinter is klaar en opent op 12 mei. Het transferium aan de Ovatonde is ruim drie keer zo groot geworden. Er is nu plaats voor 770 auto’s. Van te voren waren het er 220. Door de uitbreiding is de P+R beter toegerust op de groeiende vraag naar de Waalsprinter, de pendelbus tussen de Ovatonde en Nijmegen.

Lees verder