Blog

You are here:

Veiligheid op 50 km-wegen krijgt prioriteit

verkeersveiligheid2De verkeersveiligheid op de 50-kilometerwegen in de stad krijgt de komende jaren meer prioriteit van de gemeente. Nage­noeg alle verkeersongevallen waar­bij slachtoffers te betreuren zijn, vinden plaats op die wegen. De laatste jaren daalt het aantal ver­keersslachtoffers in Nijmegen vrij­wel niet meer, het aantal blijft schommelen rond 265 per jaar. Wethouder Jan van der Meer vindt het daarom tijd voor acties.

Lees verder

1500 energiebesparingsadviezen voor lage inkomens

energiebesparing-minimaEen ouder van de basisschool Groot Nijeveld krijgt het 1500ste energiebesparingspakket van de gemeente Nijmegen. Met deze tips en spullen valt de energierekening van een huishouden al snel tientallen euro’s per jaar lager uit. Vrijdagochtend 17 april bezoekt GroenLinks-wethouder Jan van der Meer het maandelijks koffieuurtje in de Openwijkschool Groot Nijeveld. Deelnemers krijgen een groepsinstructie ‘Energie besparen, snel verdiend’ en een grote Groene-Hert-taart.

Lees verder

Juist nu tijd steken in klimaatacties

summit_groen_hertJuist in deze crisistijd moet er aandacht zijn voor het kli­maat en duurzame investe­ringen, zegt GroenLinks-wethouder Jan van der Meer. En ook op de schaal van Nijmegen kan er veel ge­beuren. Er is actie nodig sa­men met bedrijven, corpora­ties en consumenten. Een opinieartikel in De Gelderlander.

Lees verder

‘Zuinigere woningen: veel banen’

cvWoningen energiezui­niger maken kan voor Nijmegen een hoop werkgelegenheid opleve­ren. Daarom is het zaak burgers en woningcorporaties aan te sporen om te investeren in bijvoorbeeld isolatie en de plaatsing van hoog­rendementketels en zonnepane­len. Dat is waar de Nijmeegse GroenLinks-wethou­der Jan van der Meer zich sterk voor wil maken.

Lees verder